Uvod

Nije mi cilj da napravim “još jedan duhovni portal, sajt” jer oko nas ima mnoštvo duhovnih i religioznih portala, stranica, foruma i slično. 

Nije mi cilj da od sebe ili od drugih stvorim duhovna bića, kao vid nekog novog identiteta jer stari ili prethodni identitet nije ispunio naša očekivanja. Niti jedan identitet neće ispuniti očekivanja, a sama očekivanja su dio jednog dubljeg identiteta koji se jako rijetko primjećuje.

Nije mi cilj da ponudim nikakve duhovne istine budući da duhovne istine ne postoje, kao ni drevne niti okultno-magijske istine jer, kao što pretpostavljate, ni takvo što ne postoji. 

Cilj mi je da izazovem u čitaocu težnju, želju, namjeru da sam istraži istinu za sebe, sam je spozna, i na kraju, sam je izrazi u svom životu. 

Najnoviji članci

Ideje Učenja i Rada

O Radu i Ciljevima Rada

Baš prije no što odlučih napisati ovaj tekst, pogledam na Tviter, kada ono Bog objavi tvit u skladu sa ovim tekstom. Ovaj Bog uvijek potrefi

Ideje Učenja i Rada

Koncept krivice – Globalni Identitet

Koncept krivice je nešto što je vezano sa onim što nazivamo Globalni Identitet i svi ljudi, osim nekolicine koji nemaju Savjest – popularno zvan (čovjek)

Detonatori za Buđenje

Detonator 2

Najveće duhovne zablude ne nalaze se u duhovnim spisima, znanjima i informacijama već u pogrešnom razumijevanju spisa i učenja. Čak i kada jasno protumačimo određenu

Detonatori za Buđenje

Detonator 1

Što god da se doživljava kao posljedica određenih praksi, to se doživljava i samo po sebi NIJE CILJ. Ako zbog određene prakse doživljavate proširenje svijesti,

Nešto sasvim osobno

Nekoliko riječi o – I

Teško je prihvatiti smrt svojih iluzija. Iluzija o sebi, drugima, svijetu, duhovnosti, bogu, smislu, konceptu evolucije. Smrću iluzija te stvari ne nestaju. Nestaje iluzija koju

Moduli

Modul je integrirani sistem, komponenta mnogo šireg sistema, načina ili učenja koji ima za cilj, kroz teoretski i praktični temelj, uspostaviti specifičnu strukturu djelovanja, učenja, rada na sebi. Modul je skraćena ali sabijena verzija mnogo šireg učenja ili prakse kroz koju se postižu mnogo brži rezultati u određenom smjeru djelovanja koji je izražen unutar određenog modula.