Uvod

Nije mi cilj da napravim “još jedan duhovni portal, sajt” jer oko nas ima mnoštvo duhovnih i religioznih portala, stranica, foruma i slično. 

Nije mi cilj da od sebe ili od drugih stvorim duhovna bića, kao vid nekog novog identiteta jer stari ili prethodni identitet nije ispunio naša očekivanja. Niti jedan identitet neće ispuniti očekivanja, a sama očekivanja su dio jednog dubljeg identiteta koji se jako rijetko primjećuje.

Nije mi cilj da ponudim nikakve duhovne istine budući da duhovne istine ne postoje, kao ni drevne niti okultno-magijske istine jer, kao što pretpostavljate, ni takvo što ne postoji. 

Cilj mi je da izazovem u čitaocu težnju, želju, namjeru da sam istraži istinu za sebe, sam je spozna, i na kraju, sam je izrazi u svom životu. 

Najnoviji članci

Ideje Učenja i Rada

Gluma – Glumac

Gledam, prije nekog vremena, neki film kasno navečer. I onako nonšalantno zaključim za nekog lika da je „dobar glumac“. Kako sam to vrijeme malo pojačao

Praksa / Sadhana

Rad sa Afirmacijom

Kada radimo na Afirmiranju nečega – sebe, određene kvalitete, određenog načina života, druge osobe, i slično – ono što se događa je sljedeće. Prvo, u

Realizacija Istine

Unutarnja stvarnost čovjeka ne postoji

„Lakše je pripisati svoje stanje događajima u svijetu nego priznati da svjetski uvjeti odražavaju vaš osjećaj. No vječna istina jest da vanjsko odražava unutarnje. Kako

Nešto sasvim osobno

Žig Zvijeri

Sjedio sam i promatrao ono što nazivaju Žigom Zvijeri i slušao riječi uplašenih ljudi sa svoje lijeve strane kako govore o Žigu Zvijeri, globalizaciji, dužničkom

Ideje Učenja i Rada

Samosećanje, svest, pamćenje (Rodney Collin)

Ako je samosećanje toliko poželjno, zašto ga je tako teško postići? Da bismo na to odgovorili, moramo detaljnije osmotriti pitanje pažnje. Jer mogućnost postojanja više

Moduli

Modul je integrirani sistem, komponenta mnogo šireg sistema, načina ili učenja koji ima za cilj, kroz teoretski i praktični temelj, uspostaviti specifičnu strukturu djelovanja, učenja, rada na sebi. Modul je skraćena ali sabijena verzija mnogo šireg učenja ili prakse kroz koju se postižu mnogo brži rezultati u određenom smjeru djelovanja koji je izražen unutar određenog modula.