Uvod

Nije mi cilj da napravim “još jedan duhovni portal, sajt” jer oko nas ima mnoštvo duhovnih i religioznih portala, stranica, foruma i slično. 

Nije mi cilj da od sebe ili od drugih stvorim duhovna bića, kao vid nekog novog identiteta jer stari ili prethodni identitet nije ispunio naša očekivanja. Niti jedan identitet neće ispuniti očekivanja, a sama očekivanja su dio jednog dubljeg identiteta koji se jako rijetko primjećuje.

Nije mi cilj da ponudim nikakve duhovne istine budući da duhovne istine ne postoje, kao ni drevne niti okultno-magijske istine jer, kao što pretpostavljate, ni takvo što ne postoji. 

Cilj mi je da izazovem u čitaocu težnju, želju, namjeru da sam istraži istinu za sebe, sam je spozna, i na kraju, sam je izrazi u svom životu. 

Najnoviji članci

Nešto sasvim osobno

Zablude Iznenadnog Prosvjetljenja

Mnogo je priča o „trenutačnim prosvjetljenim iskustvima“ ili „iznenadnim ili trenutnim transformacijama“ koje se, ako razumom probamo ispitati, odmah opravdavaju reinkarnacijom i prijašnjim, tko zna

Ideje Učenja i Rada

Život je UTISAK

Šta je život? Kako definirate, sami za sebe, život? U Modulima, u prva dva Modula, data je vježba preispitivanja koncepata o sebi, drugima i životu.

Nešto sasvim osobno

Odnos – svijest i svjesnost kao osnova

Kada kažemo “odnos” ili “odnosi” rijetko mislimo na odnos prema reakcijama – mislima, emocijama, procesima, vjerovanjima, programima – u sebi. Obično mislimo samo na fizički

Moduli

Modul je integrirani sistem, komponenta mnogo šireg sistema, načina ili učenja koji ima za cilj, kroz teoretski i praktični temelj, uspostaviti specifičnu strukturu djelovanja, učenja, rada na sebi. Modul je skraćena ali sabijena verzija mnogo šireg učenja ili prakse kroz koju se postižu mnogo brži rezultati u određenom smjeru djelovanja koji je izražen unutar određenog modula. 

Skip to content