Detonatori za Buđenje

Detonator 2

Najveće duhovne zablude ne nalaze se u duhovnim spisima, znanjima i informacijama već u pogrešnom razumijevanju spisa i učenja. Čak i kada jasno protumačimo određenu

Detonator 1

Što god da se doživljava kao posljedica određenih praksi, to se doživljava i samo po sebi NIJE CILJ. Ako zbog određene prakse doživljavate proširenje svijesti,

Šta znači „proučavati Rad“?

To znači da čovjek svakodnevno treba ulagati napor sa upoznavanjem ideja Rada, njihovim tumačenjem, značenjem, primjenom te istovremeno ulagati napor ka primjeni tih ideja u

Zrelost za proces buđenja

Jedan čovjek me pitao „kako da zna da je postao zreo da se probudi, tj. kako da netko zna da je spreman da krene u

Univerzum je u vama

Ljudi se obično osjećaju zarobljeni životom, zarobljeni univerzumom jer pretpostavljaju da se zapravo nalaze u univerzumu, pa ih on može zdrobiti kao bubu. To nije

Rad na sebi vs. rad po sebi

Ritualno, naviknuto, mehaničko, nesvjesno ne može postati svjesno ukoliko u vama nema svjesnog. To je osnovno pravilo transformacije. Olovo ne može biti transformirano u zlato

Skip to content