Put Cjelovitog Čovjeka

Svjesna Promjena

Ne postoji promjena koja ne uključuje cjelinu čovjeka. Čovjek misli da će preuzimanjem određenih ideja, isključivo unutar sebe i putem sebe, promijeniti sebe i svoj

Žena i Muškarac

Zašto se danas podupire, i inzistira na tome, ideja neutralnog spola? Nebitno je šta ćemo u tu skupinu uključiti. Da bi se to znalo mora

Mnoštvo u čovjeku

Osnovno obilježje svakog čovjeka je “mnoštevenost”. On je u sebi “mnoštvo” i ima iluziju konstantnog “ja”. To je ujedno osnova i temelj Rada na sebi,

Skip to content