O Sili – ParaShakti i Shakti

Kategorije
Svi članci

Prije svega, osjetiti neki tok energije ili čega već u sebi ne znači da ste u kontaktu sa Silom. Prvo, Silu ne možemo definirati sa određenom definicijom. Sve definicije tiču se stvari koje možemo osjetiti, dodirnuti ili na bilo koji način percipirati, ali Silu ne možemo percipirati osjetilima. Time, reći da je Sila energija značilo bi usmjeriti nekoga na pogrešnu stranu. Sila nije energija, ali je energija, prana, proizvod Sile. Isto tako, možemo reći da je Sila ustvari Viša Volja. Ali nije. Volja je proizvod Sile. Ona je manifestacije Sila. Isto je sa terminima fizike, kvantne mehanike i slično. Svi znamo da je ono što nas privlači Zemlji Gravitacijska sila. I svi „znamo“ za nju, ali možete li je direktno osjetiti?
Nemoguće. Možete osjećati djelovanje te Gravitacione Sile na nas, ali ne i samu Silu. Ako biste letjeli avionom ili ubrzavali sa nekim brzim automobilom, osjetili biste pritisak Gravitacijske sile ili sile inercije ili sile otpora, i slično (laički govoreći). Ako raketom putujete u svemir, znači okomito, vertikalno idete velikom brzinom i snagom osjećate pritisak Gravitacijske sile, ali ne i samu Gravitacijsku silu.
To je recimo zabluda mnogih duhovnjaka (sarkastičan naziv za imitatore) o Kundalini Shakti. Ono što oni osjećaju, a nazivaju Kundalini nije Sila ili Shakti same tzv. Kundalini, već kretnja prane u organizmu. Silu Kundalini ne mogu da osjete već njenu posljedicu. Isto je i sa Životnom Silom. Ne osjećamo mi Životnu Silu već njen osjećaj, ono što ona proizvodi u nama kao osjećaj da smo živi. To nije Životna Sila, to je OSJEĆAJ da postojimo, da smo živi, ali ne i sama Sila.

Silu ne možemo definirati sa određenom definicijom

Govoriti o nečemu kao Božanskoj Sili (Shakti), ili Sili Apsoluta, ili SatChitAnanda Sili, ili ParaShakti ili Sili ParaBrahmana i slično, potpuno je suludo jer takvo što ne možemo osjetiti svojom, svakodnevnom, percepcijom. Osjetiti energiju, kretnju, djelovanje Sile, to se može osjetiti i to spada u domenu umne percepcije – intelekta, emocije, instinkta, seksualnosti, pokreta ili fizičke percepcije. Izvan toga ne postoji osjećaj ili percepcija putem koje bismo osjetili Silu, ParaShakti ili Shakti.

S druge strane, nitko ne želi da govori o ovome javno, i postoje dobri razlozi za to. Jer će onaj koji nije pripremljen, koji nije uveden korak po korak u učenje, kojem nije predana Sila, tj. netko tko već to „ima“ u sebi nije Inicirao tu kretnju i dodir sa Silom u drugom, doći u kontakt sa tko zna čim i mislit će da je to Sila. Također, suludo je pomisliti da Sila dolazi samo Inicijacijom preko drugog čovjeka. Nije točno. Ona može doći i onim što nazivamo Inicijacijom preko same Sile ili Duha koji čovjeku daje to „iskustvo“. I najčešće, svi koje znam i koji su došli samostalno u kontakt sa tom Silom o kojoj govorim dobili su je preko same Sile, tj. ona je sama pokrenula taj proces Samo-Inicijacije.

To što se, ovih dana jako često, spominje Sila i to što većina misli da ima kontakt sa Njom, nema veze sa ovim o čemu ovdje pišem, o čemu Aurobindo piše, o čemu Miira piše i slično. Postoji niz raznih sila, pod-sila, oprečnih sila. Recimo, ono što Gurđijev naziva „mala ja“ su u ovom terminu oprečne sile i one pripadaju različitim razinama postojanja. Emocije koje čovjek doživljava, sva njegova „mala ja“ su oprečne sile različitih razina – fizičke, podsvjesne, vitalne, niže mentalne i slično. Ono što te sile pokreće jeste generalna sila te razine koja je nešto kao potencijal te razine. Recimo, vitalna sila koja kontrolira čovječanstvo i koja upravlja njime, je sam potencijal Vitala u nepročišćenom stanju, tj. u stanju koje mi možemo percipirati kao Biološku silu ili silu tjelesno-vitalnog života. Ona je ogromna, veoma moćna, snažna, inteligentna, itd. Ona drži kompletan biološki život na planeti, iznad toga neću ići, jer i to je dovoljno da se razumije. On pokreće svu prirodu kako fizičku tako i vitalnu jer fizička priroda i sile fizičke prirode najčešće su pod djelovanjem snažne vitalne prirode i sile. Priroda u ovom smislu je potencijal, sjeme, a ono što je pokreće, ono što joj daje kretnju, manifestaciju je sila te prirode.

Morate imati veoma visoke težnje, ciljeve i čiste motive kako biste održali kontakt sa onim što je prava Sila.

Jako često vitalna sila preuzima čak i one koji su inicirani u višu Božansku Silu. Jer ljudi ne znaju kako da očuvaju kontakt sa tom Silom i obično imaju sebične, manipulativne, pogrešne motive i ciljeve te ih time Sila u koju su inicirani spušta na nižu razinu, a ono što oni osjećaju kao „Silu“ jeste generalna sila vitalne prirode jer to odgovara njihovoj razini postojanja i njihovim motivima i ciljevima. Smiješno je da takav čovjek zamišlja da je u kontaktu sa veoma visokom i prečišćenom Silom ili Nad-Silom (ParaShakti), a ima takve ideje, motive i ciljeve.
Morate imati veoma visoke težnje, ciljeve i čiste motive kako biste održali kontakt sa onim što je prava Sila. I kontakt sa njom se jako lako gubi te se zamjenjuje sa nižim silama koje obično prevare čovjeka, i on nasjedne na prevaru jer njegov sistem nije pročišćen, nije čist, ne pripada višoj razini. Često čujem da ljudi koji su bili inicirani u Silu, da tako kažem, umišljaju da i dalje imaju kontakt sa njom, a bave se minornim radnjama, potrebama, motivima i ciljevima. Sila čak može to i podržati, ali to je onda najčešće razaranje tog bića koji se igra sa tom Silom. I ona to može podržati sa ciljem razaranja bića.
Reći da je Sila „pozitivna“ sa nivoa našeg razumijevanja „pozitivnosti“ poprilično je ludo i nezrelo. „Pozitivnost“ Sile ne znači nužno i „pozitivnost“ kako je ljudski rod zamišlja. „Pozitivnost“ Sile nekada može značiti i razaranje ljudskog roda, tj. njegovo uništenje. A to nije nimalo „pozitivno“ sa naše razine, osim ukoliko čovječanstvo i pojedinac nisu razvili viša tijela, ostvarili ono što zovemo viša Svijest i slično, tada razumiju zašto se to dešava.
To što netko neku „silu“ naziva „kozmička sila“ ne znači da je ona to što ta osoba smatra da jeste. „Kozmička sila“ može značiti i generalnu vitalnu, fizičku, mentalnu, podsvjesnu, itd., silu jer i ona je „kozmička“. Biti u kontaktu sa STVARNO Kozmičkom Silom pa to znači da ste veoma pročišćen lik, sa kozmičkim težnjama, riješili ste niže emocije i niže kretnje, niže motive i ciljeve, sebičnost, posesivnost, ljubomoru, i sve ostale mehanizme i znate kako da tu Silu koristite kako bi ona riješila ili transformirala vašu prirodu i višu Prirodu te da ona putem vas ulazi u različite razine postojanja na ovoj planeti i da vas koristi da čisti i djeluje na te razine i da ste vi samo alat bez svoje volje za njeno djelovanje. A mislim da većina „siličara“ nema blage veze o tome niti o tome razmišljaju dalje od sebičnih i egoističnih motiva i ciljeva. Time, gospodo, zna se pod čijom „silom“ djelujete i možete samo da se molite tko zna kojim imaginarnim bogovima da ne dođete pod „oko“ ili djelovanje Istinske Sile jer od vas i vašeg bića ništa neće ostati.

Ući u kontakt sa Silom znači da znate svoju Istinsku Prirodu

Gledao sam nekoliko puta kako Sila uništava ljude. I nimalo mi nije bilo prijatno to vidjeti. Božansko, Bog, Njegova Djelatna Snaga (da to je Sila), Njegova Volja (da i to je Sila), može i često puta jeste izrazito snažna i često puta uništava one koji se igraju sa njom iz pogrešnim motiva i ciljeva. Manje-više, počev od mene, svi bismo prihvatili da Sila djeluje „divno“, „pozitivno“, uzima u obzir ljudske tendencije, želje, čestitke i pozdrave, ali to nije tako. Svi bismo voljeli, uključujući i mene, da ona čini samo divne, ljudska projekcija „divnoće“, stvari. Ali to nije tako. Možete li prihvatiti da ona uništi vaše najmilije ako procjeni – a ona procjenjuje sa mnogo više i preciznije razine od vas – da su oni više ne mogu da napreduju u evoluciji razina ili kozmosa? Da su previše „grijeha“ počinili? Da se njihova Suština mora uništiti? I jasno, vas iskoristi za to. Možete li to prihvatiti, biti i dalje ponizni prema Njoj, voljeti je svim svojim bićem, dati joj se do kraja?
Ako možete odlično, jer shvaćate, razumijete šta je Ona i kako Ona radi. Meni je to lično bio problem nekoliko godina. Imao sam izrazito jaka trenja s tom idejom, činjenicom. Bio sam u izrazito jakom sukobu sa tim. A svaki sukob sa Njom sam morao da platim. I cijena nije nimalo jeftina. I naposlijetku, možete li prihvatiti da Ona uništi i vas same, vašu Suštinu i vaše Biće?
Ako možete onda je samo pitanje vremena kada će ona da vam se razotkrije i iskoristi vas za djelovanje ali i da vam „plaću“ tj. transformaciju vas samih i vaše prirode.

Ući u kontakt sa njom znači da znate svoju Istinsku Prirodu. Ili vam je netko dao kontakt sa njom „na lijepe oči“. Jer znam da većini kojima sam ja dao kontakt sa njom bilo je na „lijepe oči“. Ne zato što su zaslužili ili zato što je njihova evolucija došla do te razine da je sljedeći korak upravo kontakt sa Silom i Njenim djelovanjem.

Kad kažem Sila kažem Izvor i Njegova Snaga, Njegovo Djelovanje, Njegova Volja, itd. Sila je Svijest Izvora u Kreativnom Pokretu, Djelovanju, Manifestaciji, Bivanju, Izražaju, Volji, Snazi, Moći, Sposobnosti, itd.

Ako mislite da možete zaobići sve što istinska duhovnost govori i preskočiti korake i doći u kontakt sa takvim čim, onda dobro došli u fatamorganu duhovnosti. Da je to tako ovaj svijet bi obilovao sa ljudima koji znaju šta je to Sila i koji imaju kontakt sa Njom i koji je mogu spustiti u ovaj svijet. Ali nije tako. Očigledno onda imate kontakt sa nečim što nije OD Sile, već nečim što vam se predstavilo pod tim imenom ili ste vi zamisliti da je to „Sila“.

Trenutci kada mi se Sila ukazivala u početku ličili su na horor. Takvu Snagu i Moć nikad nisam osjetio u bilo čemu. A kada je „ušla“ u mene to je bio razarajuće. Razarajuće jer je mene skroz isključivalo, nije me pitalo „za mišljenje“. Moj osjećaj je bio sličan osjećaju neke sirove, moćne, snažne energije koja probija sve, ali i veoma profinjene, suptilne, umirujuće, ljubavne, itd., „snage“ koja prodire kao Milost, otvara i daje, podržava i održava, itd. Kada mi se pokazala kao razarajuća i „dala“ mi ono „pitanje“ koje sam vas gore pitao, o njenoj razornoj moći, nisam se osjećao nimalo prijatno. Ljudsko u meni je vrištalo od toga. Jer i ja sam mislio da je ona „pozitivna“ onako kako mi zamišljamo da je „pozitivno“ i „dobro“. Njena Dobrota nije „dobrota“ ovog svijeta, baš kao i „pozitivnost“ ili „negativnost“ ovog svijeta.

Postoje jako bitne stvari unutar Rada koje se moraju odraditi prije no što Sila „uđe“ u čovjeka. Ako niste odradili negativne emocije, niste kristalizirali više tijelo i Svjesnost u sebi, ako niste u stanju da se izolirate od svoje niže prirode, ako niste u stanju da prekinete lagati i fantazirati, ako niste u stanju raspoznavati i razlučivati različita djelovanja energija i sila unutar vas, ne biti pod njihovim djelovanjem, držati cilj, pamtiti sebe, održavati Pamćenje Sebe tokom dana, moći biti svjestan duži vremenski period, imati dovoljno Supstance Svijesti, itd., samo se zavaravate da imate kontakt sa Silom.

Postoje neke stvari koje ovdje ne govorim, jer ima jako puno onim koji bi htjeli ovo znanje i samo čekaju da nešto o tome napišem, ali isto tako ima jako puno „mjesečara“ – duhovnih sanjara – koji će fantazirati o tome ako napišem, zato te stvari ni ne spominjem. U stvari, mnogo jako bitnih informacija nisam spomenuo, a znam da ako se igrate sa ovim što sam napisao, pomislite da možete da zaigrate na tom nivou, onda neka vam je sa srećom. Meni nikad nije palo na pamet da uđem u kontakt sa svim ovim, niti sam imao pojam o nekoj Sili kao o ovoj o kojoj pišem. A ponajmanje da se igram sa tim razinama. Ali znam da ljudima svašta pada na pamet. Mnogi koji čitaju ovo što pišem mrze me iz dna duše, i samo čitaju kako bi ukrali i iskoristili za sebe ono što pišem. Ovim putem ih pozdravljam, mašem.
Dati ovim razinama Znanje o Sili, a naročito tim likovima (raznorazni magovi, okultisti, crni-gurui, itd., a naš prostor ih je prepun) potpuno je suludo. I prvo što vas Sila „nauči“ jeste da ih veoma brzo prepoznate. Mnogi tzv. duhovni učitelji su u biti crni-gurui ili likovi. Čak i oni za koje smatrate sa su prepuni ljubavi, divni, božanstveni. Postoji točno način, uputa, kako se takvi prepoznaju. Jako često Majstori koji sliče na demone, kao recimo Gurđijev, su u stvari ono što mi zovemo Vidya-Gurui ili bijeli-gurui. Morate imati izrazito jako razvijeno razumijevanje, prepoznavanje, razlučivanje da to možete razlučiti. I većina griješi, kao što to obično i biva u svemu.

Kada bi čovjek stvarno vidio šta upravlja ovim svijetom, kada bi stvarno vidio „sile ovog svijeta“ mislim da bi se momentalno uništio od straha, nemoći, bola. Zato je većina zaštićena. Probuditi se znači više ne biti zaštićen. Vidjeti i Znati što je to iza najdivnijih postupaka koje bi većina „divnih“ ljudi napravila. Isto je i sa „silama“ koje djeluju iza svega ovog. A ako nešto znate, imate kontakt sa Silom vi ste prosto mamac za niže sile i njihovu težnju da vas preuzmu. Time, to što sam rekao o tome da morate biti pripremljeni, da morate odraditi masu „nižih“ stvari u Radu, upravo dobiva razjašnjenje. Jer na taj način se štitite.
Jako mali broj ljudi smije imati kontakt sa Silom. Jako mali broj ljudi. No, kao i  svemu i ona ima svoje razine, svoje pod-razine djelovanja i, recimo, onda može djelovati na različite načine na ovoj razini. Postoje učenja koja dolaze OD Nje. I velika većina učenja koja dolaze od niže razine kojoj nije cilj evolucija već kontrola. Prepoznati to znači da ste dostigli određeno stanje Budnosti, određenu razinu Kristalizacije. A korake u odnosu na Silu ne možete preskakati. Ona neće odraditi ono što vi morate odraditi. Recimo, vaš Rad oko 80% i njen rad oko 20% je sasvim OK omjer. A ako ispravno shvaćate ovih 80% onda znate koliko je to Rada i koliko napora. Kasnije, kako čovjek napreduje, taj omjer se mijenja. Ali da bi se promijenio vi morate promijeniti svoje unutarnje stanje, tj. i percepciju i razinu i kristalizirati viša tijela i odrađeni Rad mora biti skoro pa perfektan, itd.

Probuđenje NEMA nikakve veze sa Silom!

Sila. To jako lijepo zvuči, ali je malo drugačije u praksi. Ona je stalni izazov. Čim ste naučili kako da je osjetite na jednoj razini, na određenoj „valnoj dužini“ ona sve promijeni. Stavi vam novi izazov. Uvijek ste u izazovu sa njom. I čim pomislite da ste je „uhvatili za rep“ ona promjeni „rep“. Jer prije svega Njena težnja jeste rast i razvoj, evolucija, promjena, sve viša i viša razina vašeg funkcioniranja. Sve suptilnija i suptilnija razina vaših emocija, osjećaja, svijesti. Rad sa Njom nema nikakve veze sa duhovnošću. Možete biti veoma duhovni i bez nje, kao što je to slučaj u većini duhovnih učenja. Probuđenje NEMA nikakve veze sa Njom. Mnogi probuđeni nemaju kontakt sa Silom, jer im i ne treba za ono čemu oni teže i što žele, a to je najčešće bježanje sa ove razine. Za Nirvanu, Probuđenje, Samo-spoznaju nikakva Sila vam nije potrebna. Njena potreba je sasvim u drugoj funkciji, drugoj razini. Time većina učenja nema kontakt sa Silom. A ona koja imaju pitanje je s kojom razinom Sile i u koju svrhu.

Puno Znanja o Njoj ima. Što je jako zanimljivo. I meni je lično zanimljivo čitati ili čuti kada netko o Njoj priča, a njegova priča skoro da i nema veze sa ovom Silom. Već tko zna kojom fantazijom, tko zna kojom razinom, pod čijem gospodarenju, itd. Sada, da ovo pojasnim morao bih ući u veoma široku teoriju, pojašnjavanja i slično. Ali pošto mi to nije cilj, niti su mi te razine cilj, nemam osjećaj, a ni potrebu da o tome pišem.

Otvoriti se Sili, pod uvjetom da ste se uspjeli „nakačiti“ na stvarnu Silu, to znači da je sa vama završeno, da je sa vašom duhovnom evolucijom završeno i ide se u profinjeniju evoluciju. S tim da „otvoriti“ se znači da vam je netko pokazao čemu se otvarate, inače se možete „otvoriti“ bilo čemu, čak i onom što je vrlo nepovoljno za vas. To je isto kao i ući u Univerzalno Polje Svijesti. Ako ne znate šta je to, već imate fantazije o tome, to znači da iz tog Polja u vas može ući bilo šta. Vi ćete se otvoriti tome misleći da je to ono što mislite da jeste. Otvoriti se Univerzalnom Polju, a da ne znate šta tražite, zašto to radite, što želite naći i dohvatiti, i slično, sliči kao da se otvorite svom ludilu i bolesti, svim stanjima i stvarima svih ljudi na ovoj planeti. To znači primiti u sebe sve to. Slično je i sa Univerzalnim Poljem i otvaranjem ka njemu. S tim da to Polje sadrži sve mogućnosti, potencijale, sile, energije, strukture, itd., cijelog univerzuma. Pa šta uđe, kako se ono kaže.
U biti bolje je ovo: „čuvaj glavu (sebe, biće, suštinu, dušu), a dole šta uđe uđe“.
Isto je i sa Univerzalnim Poljem. Otvoriti se tom Polju, a ne imati Svijest o sebi, jako Biće, Budnost, a ne znati šta tamo tražite je pomalo ludo i suludo, kao i cijela, manje-više, današnja duhovna scena. Otuda nije ni čudo što mnogi prolupaju i toj „igri“. Duhovnost nije igra. I ono kamo ona vodi nije nimalo „dječje“ kako većina duhovnjaka zamišlja. Za to je potrebna Zrelost, u pravom smislu, ne ona koja se mjeri sa ljudskim godinama i „iskustvom“. Uostalom, kao ni ta riječ, ni riječ „duhovnost“ danas više nema smisao, niti smisla. Zato je i ne treba koristiti.

Uživajte u životu
Bhaerava

Print Friendly, PDF & Email

Share this post

Skip to content