Svjesnost (osnove promatranja i svjesnosti)

Kategorije
Svi članci

Svjesnost sebe, sama po sebi, nije dovoljna za transformaciju. To je kao da imamo svijest o tome da moramo srediti kuću, dvorište i slično i misliti da će sama svjesnost toga biti dovoljna. Svi znamo da neće. Transformacija mora imati “vid”, mora imati odlučnost i mora imati djelovanje u tom pravcu.

Isto je i unutar čovjeka. Moramo vidjeti, biti svjesni nečeg, moramo imati želju i odlučnost da to promijenimo i moramo djelovati u tom pravcu. To su najosnovniji koraci. Svijest o nečemu (svjesnost), odluka ili volja (emocija) i samo djelovanje (činjenje). Svaki ovaj dio cjeline promjene ima svoje grube i suptilne nijanse, ali i svaki od njih može imati, i najčešće ima, svoje korake. Da bismo, recimo, bili svjesni nečega, moramo se odvojiti od toga čega smo svjesni – prestati se identificirati sa tim.

Svjesnost BEZ ne-identifikacije NIJE moguća. To nije svjesnost.

Ako smo “mi” taj kojeg želimo mijenjati, transformirati, onda to što ima sposobnost transformacije NE MOŽE biti to “mi” ili “ja”. I ovo je jedan od najtežih koraka u ideji Svjesnosti i ne-identifikaciji. Znati da imamo neki mehanizam, kao što znamo sve što znamo u svom životu, NIJE biti svjestan i biti ne-identificiran. Ovo je također jedna od zamki na Putu. Znati da želimo da se nečega riješimo nije isto kao i imati odlučnost ili volju da se toga riješimo. Učiniti nešto po tom pitanju, slično onom što svakodnevno “činimo”, nije ČINITI ili DJELOVATI u smislu Rada i transformacije. Sve ovo su zamke i nitko od njih nije izuzet. No, svaka zamka krije svoje razrješenje i mogućnost ili blago za onog koji je spreman da raste i razvija se. Jer, ovakvi kakvi smo sada, NE MOŽEMO ništa, osim zamišljati i maštati o promjeni ili imitirati promjenu glumeći duhovnu ličnost.

To je isto kao kada bismo ponavljali neku mantru, misleći da će samo ponavljanje uraditi sve za nas i umjesto nas. Na kraju, većina i radi mantre na taj način. Mantra ima svoj potencijal, svoje značenje, energetsku snagu, smjer djelovanja, način na koji se radi s njom, te mora imati svoj svjesni, umni, emotivni i osjetilni karakter i ako to sve onaj koji radi s njom ne održava i nema, mantra je samo skup simbola ili slova kao i svaka druga mehanička riječ u našem rječniku. Drugim riječima, mantra ne znači ništa. Može imati značaj koji smo joj dali ali snagu transformacije nema. Oduzeta joj je.

Svjesnost može imati, recimo to tako, različite unutarnje načine upotrebe koji mogu odgovarati transformaciji ali i ne moraju. Možemo biti u stanju povišene pažnje u odnosu na nešto u nama, možemo to promatrati s ciljem da to upoznamo, s ciljem da se odvojimo od toga, s ciljem da se ne poistovjećujemo s tim; možemo to promatrati u dva pravca – jedan dio promatranja ide ka tome što promatramo a drugi dio ka novim, dubljim reakcijama koje možemo imati na to što promatramo i to bi bila OSNOVNA svjesnost; Svjesnost može imati svoj umni promatrački aspekt, ali možemo joj dodati i emotivni karakter, tj. dva uma ili centra – emotivni karakter u svjesnosti također može imati svoje nijanse kao u ovom primjeru; onda Svjesnost može imati i osjetilni karakter sa svim svojim nijansama; Svjesnost također može imati i svoj cilj ali i skriveni ili vidljivi motiv – koji je jako bitan jer on pored toga što daje gorivo, određuje i vibraciju same svjesnosti, kao i smjer kristalizacije; Svjesnost može imati i Znanje o tome ŠTO JE TA svjesnost što mijenja cijeli njen karakter, osjećaj i djelovanje; itd.

Sve ovo su nijanse svijesti u nama. I svaka nijansa određuje način na koji će ona djelovati. Naravno, ovo nisu sve nijanse svjesnosti, samo neke koje sam spomenuo.

No, kada govorimo o Svjesnosti koja ima moć promjene ili transformacije, moramo znati da ona mora sadržavati samu sposobnost bezličnog viđenja ili svjesnosti ili bezličnog promatranja – a u Radu ima podosta uputa u vezi toga – mora imati svoju snažnu želju ili odlučnost ili volju ili emotivni faktor koji osnažuje ali i, recimo to tako, dodatno “programira” samu svjesnost i mora imati svoj djelatni karakter, tj. mora biti spuštena u razinu djelovanja ili činjenja. Sam čin svjesnosti je već DJELOVANJE po Radu. No, kao što znamo, DJELOVANJE može imati, također, nekoliko razina ili načina odvijanja.

Kada Svjesnost, kako to kažemo u Radu, dobro ZVUČI – odnosi si se na OKTAVU ili note Oktave – ono ima snagu transformacije i transformacija se sama od sebe, da tako kažem, odvija. No, kao i u svemu unutar našeg života i ovo traži vrijeme i iskustvo, tj. da nismo preskakali korake, da imamo jasnu namjeru, cilj i motivaciju zašto želimo biti svjesni, zašto želimo raditi na sebi jer bez toga promjena pozicije ili transformacija ličnog “ja”, “sebe” i života nije moguća.

Sve ovo – sve ove nijanse koje sam spomenuo a i one koje nisam – određuju VIBRACIJU ili FREKVENCIJU same svjesnosti unutar pojedinca. Jasno, ovdje ne govorim o čovjeku koji je spoznao što je to Svjesnost u njemu, odakle to izvire, što je to njegovo Istinsko “Ja” ili Svijest već govorim o ljudima koji teže da dođu do toga, da steknu svijest o sebi, da započnu promjenu ili transformaciju i sebe i života ali i svog ograničenog ličnog “ja”. Rad nije sistem samo-pomoći, nije sistem radionice već je sistem koji traži cjelinu čovjeka, cijeli njegov život sa svim nijansama. To znači da Radom ne možete riješiti neke stvari koje vam se kod vas ne sviđaju za par dana radionice ili par puta upotrebe neke ideje Rada. Mnogi to žele i razočaraju se.

Rad NIJE odvojen od života kao ni od VAS SAMIH. VI i RAD MORATE biti JEDNO.

Stoga, Rad NIJE DODATAK na vas kao što je to duhovnost u većini slučajeva ili religija u svakodnevnom načinu upotrebe. Kao što vi niste samo um koji misli, već i emocije i osjeti, instinkti, seksualnost tako i Rad mora imati CJELINU sam po sebi, što on i zahtjeva, ali i VI KAO CJELINA VAS morate biti uključeni u to.

Kada se Svjesnost razumije, kada se ZNA što je to, koliko god to znanje bilo ograničeno ili neograničeno, tada ta SVIJENOST SEBE jest CJELINA VAS. Svjesnost kako Rad govori o njoj sa svim njenim nijansama koje ste razumjeli do sada PLUS cjelina vas – misao, emocija, tijelo i sama svjesnost unutar vas. Ta svjesnost unutar vas i svjesnost o kojoj Rad govori su POVEZNICA ili MOST koji vas na početku povezuje, a na kraju u potpunosti spaja. Tek kada ste SPOJENI ili JEDNO TE ISTO sa Svjesnošću kako to Rad pojašnjava i vaše, recimo to tako, lične svjesnosti, tada ta Svjesnost ima veoma veliku SNAGU i VIBRACIJU ili Frekvenciju. I to je najmoćniji način transformacije. Jasno, to nije kraj. Rekao bih da je ovo ISTINSKI početak Svjesnosti ili Svijesti u vama.

Svaki dio nas sadrži kvalitetu određene vibracije. Mi vidimo određenu osobinu, možemo da je imenujemo, poznajemo je kao neku vrstu forme ili objekta ali ono što je ona u svojoj prirodi JESTE VIBRACIJA ili FREKVENCIJA. Ne mogu sada ulaziti u srž KOZMOLOGIJE i pojasniti svaki korak odozgo ka dole, kako Kozmologija i ide, tako da moram to preskočiti i samo se fokusirati na Svjesnost kao NEŠTO u vama što NIJE OD VAS i “vas” kao “sebe” koje poznajete, tj. ličnost sa svim njenim aspektima i umovima.

Način na koji RAZUMIJETE Svjesnost u sebi, recimo to ovako ograničeno, govori o RAZINI vašeg bića, tj. njegovoj Inteligenciji, Volji, Kreativnosti, Energiji, Prisutnosti, Znanju, Snazi, Cjelovitosti itd.

Svi na početku, manje više, svjesnost percipiraju kao “svoju svjesnost” kao što percipiraju i “svoju dušu”, “svoje biće”, “svoju ličnost”, “svoje emocije, misli, procese” itd. I od tog koraka krećete u razvoj Svijesti o Sebi ili Svjesnosti Sebe ili Pamćenja Sebe ili, naposlijetku, Budnosti. To je Svjesnost određene vibracijske snage koja je početna snaga s kojom krećete. I s njom radite. Ali i ona se vremenom, rastom i razvojem, mijenja.

U Radu se jako često govori da ne dirate jake ili velike stvari u vama, već da krenete od manjih stvari, manjih mehanizama, osobina, emocija tj. manje snažnih. Snaga nekog mehanizma ili osobina (emocija, procesa itd.) mjeri se njenom moći nad nama i koliko možemo zadržati prisebnost u tom trenutku, tj. koliko možemo zadržati svijest o toj osobini bez da nas ona identificira. Njena moć i snaga je u identifikaciji kao jednom od osnovnih zakona ili sila univerzuma. I ta snaga i moć izvire iz vitalnog ili emotivnog uma jer je temelj identifikacije u emociji. Kasnije ćete razumjeti da je vaš osjećaj postojanja osnovna identifikacija ili Sila Vezanosti i ona se na kraju odbacuje kao i sve ostalo u daljnjem procesu Spoznaje ali i mijenja se i daljnjem procesu IZRAŽAJA, MANIFESTACIJE. Neću sada ulaziti u to što ovo dublje znači. No, ovaj proces povlačenja i ponovnog ulaska uči se već na početku Rada.

Da bi Svjesnost imala bilo kakvu snagu u vama, moć da bilo šta promjeni, mora joj se prići na ispravan način. Također, morate znati svoju mjeru, tj. koju snagu imate i nad čim možete imati snagu ili moć.

Ako se zaletite u neku snažnu emociju ili osobinu, a nemate snažnu svijest o sebi, ne možete da je održite, ne možete biti ne-identificirani, izgubit ćete tu bitku. Morate znati što je to s čim ulazite u konflikt, ovaj put SVJESNI konflikt. Ako se taj konflikt iz svjesnost konflikta transformira u niži konflikt, kakav inače imate, nesvjesni konflikt, rezultat može biti bolest, nesreća, bol, poraz u ovisnosti koliko će biti snažan taj konflikt u vama.

Lično, za Svjesni konflikt koristim naziv “proces” a za nesvjesni konflikt koristim istu riječ “konflikt”. No, to je moje lično imenovanje. Kada izazovem Proces u sebi, znači da nemam tri osnovna obilježja konflikta te da sam barem jedan od njih, recimo to tako, promijenio. Tri osnovna obilježja konflikta su: iznenada je, sami smo, i nemoćni smo.

U svjesnom konfliktu ili Procesu nema nijednog od tih obilježja. Nije iznenada već ga sami pokrećemo, sa znanjem što to znači. Nismo sami (“sami” u ovom slučaju se odnosi na ličnost i tijelo kakvo to inače osjećamo kada smo “usamljeni”, prepušteni “sami sebi”) jer je Svijest i Znanje koje imamo PRISUTNO. I, prije svega, NISMO NEMOĆNI. Jasno, ovo radi na svoj pravi način tek kada je čovjek Budan. Jer tada zna ŠTO je to svjesnost u njemu ili što je ta svjesnost u njemu, zna da NIJE SAM (prepušten samom sebi) i zna SNAGU ili MOĆ te Svjesnosti ili Svijesti i odakle dolazi ta moć, snaga, energija. I sve ovo mijenja KVALITETU Svjesnosti ili Svijesti koja je naša priroda. Ili bolje reći bez riječi “naša”.

Kada je Svjesnost, kako sam do sada pojasnio, PRISUTNA sa svim obilježjima koje ona nosi, tada je ta Svjesnost veoma snažne vibracijske ili frekvencijske KVALITETE. Tj. ona SNAŽNO ODZVANJA.

To je kao da ste potrefili ili znate kako određena NOTA zvuči u svom IZVORNOM ili TEMELJNOM karakteru, ako se tako kaže.

Kao što sam prije napisao, svaka osobina, svaka navika, misao, emocija, proces u vama, osjet itd. ima svoju frekvenciju ili vibracijsku kvalitetu. Samim tim i Svjesnost, što je potpunije razumijete, također ima svoju frekvencijsku ili vibracijsku kvalitetu. I ta kvaliteta određuje hoćete li uspjeti transformirati nešto ili nećete, pored ostalih faktora.

Kada kažemo da “dovedete svjesnost na određeno mjesto” rekli smo vam da dovedete vibraciju koje tamo nema. Simbolički, rekli smo da dovedete SVJETLOST u mrak, u tamu. Dovesti Svjesnost tamo ima svoje osnovne karakteristike koje sam na počeku pojasnio kao različite karakteristike svjesnosti. I njena snaga i moć transformacije ovisi o tome. Kada u neku naviku ili osobinu unesete svjesnost, prije svega postane je svjesni, promatrate ju, ne identificirate se s njom vi unosite novu vrstu vibracije koja započinje proces transformacije te osobine ili navike. To nekad može biti dug proces a nekad kratak u zavisnosti s čim radite. No, svaki korak PROCESA je jako bitan. I svaki taj korak mogao bih posebno pojasniti sa svim nijansama koje on ima. Osnovni način na koji većina radi, nekad i godinama u Radu, jeste da postanete svjesni određene osobine u sebi, da se ne identificirate s njom (da znate da je to unutar vas kao svijesti ili percepcije ali niste vi), da ste vi sama svjesnost koja je prisutna i koja promatra tu osobinu ali nije ta osobina. To je osnovni korak. Promatrate nešto u sebi i znate da to niste vi, nije vaše. Tu je i to je to. Rekao bih, ispravno shvaćeno, to je takvo kakvo jeste bez vašeg tumačenja što je to i kakvo je to. Nije bitno odakle je to, zašto je to tu, kako je to došlo tu, koliko će dugo biti tu, itd. Sve to je analiza koja ne daje nikakvo razrješenje. Ne miješajte ANALIZU sa PROUČAVANJEM SEBE ili ISPITIVANJEM istinitosti neke osobine. To nije isto. Također, Introspekcija NIJE analiza i analiziranje. Da je analiza i analiziranje nečega moglo da vas dovede negdje dovelo bi vas. To je prosto navika uma koji želi da ima uvjerenje ili fantaziju o tome da on nešto kontrolira jer to, KAO, poznaje.

Da, jako bitna stavka. Koliko god mislio da to već razumijete uvijek se iznenadim jer vidim suprotno. Način na koji nazivam ili imenujem neke stvari, alate, forme, oblike, i slično NE MORA NUŽNO a najčešće i NE odgovara zvaničnom ili već naviknutim imenovanjima. Recimo, sumnjičavost ne nazivam tim imenom već imenom “podozrivost”. Sumnja i Podozrivost ili sumnjičavost NISU ISTO, iako svi misle da jesu. Isto je i sa, recimo, Cinizmom i Sarkazmom. Iako rječnici to tumače kao jedno te isto, to NIJE JEDNO TE ISTO. Analiza ili Introspekcija NISU jedno te isto. Ispitivanje i Analiziranje NISU jedno te isto. Svakodnevna, čulna i funkcionalna “svjesnost” koju svi imaju NIJE Svjesnost o kojoj govorim i pišem. Također, volja koju, naravno, svi imaju NIJE Volja u Radu. Emocije koje svi imaju i znaju NISU Emocije u Radu, to su vitalne kretnje, vital. Misli koje svi imamo i mislimo njima NIJE Razmišljanje ili Mišljenje u Radu. Ego NIJE ono što je “ego” u Radu. Ljudi NEMAJU ego, imaju egoizam, mnoštvo “ja” koje donose odluke i djeluje u njima a oni imaju dojam da su to oni, zbog identifikacije. Jedna od karakteristika Rada je da pojmove i imenovanja MIJENJA u skladu sa samim Radom i u ODNOSU na ciljeve Rada.

Kao što sam rekao, Promatrati nešto u sebi znači već dovesti određenu novu vibraciju u “mrak” ili “tamu” osobine, emocije, konflikta. To nešto je Svjesnost, povišena i pojačana pažnja, usmjerena percepcija, te uz pomoć Ne-identifikacije ili bezlično (što znači bez ubacivanja ličnog ili svojih naviknutih značaja – emotivnih značenja) sa znanjem da vi niste to što promatrate (lično: ja sam bijesan, ljut; ja sam ta navika, ta emocija, taj konflikt, itd.) promatrati tu osobinu, naviku, emociju, itd. To je prvi i osnovni korak u Radu kroz koji učite da se odvojite, da promatrate bez tumačenja i analize (bezlično; ne shvatiti to što promatrate lično) te da to “stanje” održavate što je duže moguće.

To bi odgovaralo i onome kada netko kaže “dovedi sebe” ili “doći sebi” na mjesto u kojem te nema ili nisi bio itd.

Kada promatrate složeniju naviku ili osobinu u sebi to znači da morate biti dovoljno dugo prisebni i svjesni kako biste uvidjeli što je ta navika, s čim je povezana, što sve aktivira i učestvuje u njoj, kako vas vezuje, koji je emotivni ili vezivni faktor ili faktor značaja s ciljem da se UPOZNATE sa tim. Znati, kako to obično ljudi “znaju” nije ZNATI ili POZNAVATI u Radu.

Tu postoje određene zablude i zamke. Zamke i zablude su često povezane i nekim slučajevima ih je teško razlučiti jer oni se razlučuju uz pomoć ODNOSA, tj. s čim su u odnosu, u odnosu na što su povezane, odnose se. Čovjek može biti veoma pametan, stručnjak, akademik a da mu je inteligencija na nivou djeteta od 12 ili 13 godina, kao što je to jako često i slučaj. Pamet, stručnost, akademsko znanje je MEMORIJA i čisto INFORMACIJSKO znanje ne i inteligencija. Jako često u svakodnevici života vidimo da čovjek bez škole ima više inteligencije od akademika. Imati jedan um razvijen, kao u slučaju akademika, ne znači da ga i drugi umovi slijede. Dapače, mogu biti i jako lošem stanju. Pogledajte neke stare književnike, pjesnike, umjetnike. Većina su alkoholičari, boemi i slično. To ukazuje na emotivni um koji PATI pod snagom intelekta, sposobnošću jednog dijela uma ili pojedinačnog uma jer nije u ODNOSU na njega isto razvijen. Isto je sa svime. (Ovo je samo jedno od pojašnjenja o čemu se radi u tim slučajevima, da ne idem u širinu).

Čovjek može imati veoma snažno razvijenu snagu promatranja, de-identifikacije iz promatranja ali da u to nije uključen emotivni um kao ni fizički um. Što će dovesti do strahovitog disbalansa i devijacija kako na emotivnom, tako na fizičkom, seksualnom ali i instinktivnom umu. Znam dosta ljudi koji su prošli današnji Zen, Vipasane, različite meditativne prakse ili slične prakse koje razvijaju Umno Promatranje, “umnog promatrača” kako to kažemo ili “umnog purušu”, a emotivno su nestabilni, seksualnost im je devijantna, nemaju sposobnost da se nose sa snagom energije u sebi jer su navikli da BJEŽE, tj. ulaze u pasivno stanje promatranja unutar Uma ili INTELEKTA. Mnogi su čak probuđeni na nivou JEDNOG UMA, većina koju znate kao probuđene, što znači da disbalans postaje još snažniji, izraženiji, i oni se osjećaju još nemoćnije nego prije probuđenja. U Radu ih nazivamo Monstrumima. Strahovita SNAGA i MOĆ svijesti ali bez emotivne i tjelesne podrške, teških disbalansa, nemoći u emotivnom aspektu i životu, bez snažne Volje koje pokreće na Svjesno Djelovanje, itd. Ukratko, jako je teško bilo šta tada napraviti po tom pitanju jer je disbalans ogroman.

No, načina putovanja je mnoštvo ali put je uvijek jedan. Rad kao način putovanja traži cjelovit pristup, a time i svjesnost i promatranje se gledaju u ODNOSU na takav način putovanja.

Kao što ranije rekoh, Svjesnost ima svoju specifičnu vibraciju ili, mogu čak i reći, energiju. Neću vam unositi Radne pojmove u ovo jer to traži poznavanje osnova Rada kao i različitih energija, stupnjeva transformacije, zakona, kozmičkih zakona, itd., što nam pomaže točnijem sporazumijevanju ali i bržem shvaćanju i temeljitijim razumijevanju. Kada se shvaćaju ideje umova, podijele umova, energija s kojima oni rade kao i različite kvalitete energija za svaki um ponaosob, itd. kao i koje je to kvalitete Svjesnost, odakle ona dolazi, koji zakoni s kojim vladaju ili putem koji zakona ona vlada, kojom kvalitetom energije djeluje, itd. mnogo je lakše sve ovo pratiti i svesti u cjelinu razumijevanja.

U mnogim duhovnim učenjima govori se o dovođenju Svjetlosti i tamu Neznanja ili nesvjesnosti. Ta Svjetlost je Svjesnost u Radu.

Ona je određene kvalitete i ta kvaliteta kada se održava na tom mjestu gdje postoji osobina, emocija, određene kvaliteta vibracije MIJENJA samu vibraciju toga i dovodi do transformacije. U Radu kažemo da BEZ AGENSA transformacije NEMA NI transformacije. Agens transformacije je SVJESNOST sa svojom specifičnom vibracijom ili energijom. Ta vibracija ili energija kada se dovede ne mjesto susreta nas i emocije, recimo, ili neke osobine, UMJESTO ili NAMJESTO LIČNOSTI – jer vibracija osobina, navika, emocija, konflikata GENERALNO odgovara samoj temeljnoj vibraciji LIČNOSTI – započinje transformacija tih osobina, energija, emocija, konflikata itd.

Čim krene analiza te osobine, recimo to tako kao zajednički naziv da na kucam sve posebno, ličnost preuzima čovjeka, tj. stara vibracija preuzima čovjeka i transformacija i njena mogućnost NESTAJE. Ličnost NE MOŽE i NEMA sposobnost transformacije. Zbog toga govorimo da u procesu svjedočenja ili promatranja NE SMIJE biti analitičkog uma ili dijela ličnosti. Da je ta navika ili uvjetno rečeno, sposobnost, mogla bilo što napraviti do sada napravila bi. Ali nije. No, da biste doveli Svjetlost ili Svjesnost na to mjesto, ili namjesto ličnosti, morate imati duboko povjerenje prema svjesnosti s kojom radite, koju koristite. Povjerenje znači EMOTIVNI FAKTOR. Otvorenost ka njoj (Svjesnosti), Povjerenje, Emotivni osjećaj Svjesnosti – osjećati da ste svjesni – a onda i, ako je moguće, OSJETITI ćelijama, tijelom, osjetom da ste SVJESNI. To je osnova svjesnosti ili promatračke sile unutar vas. Bez toga, Svjesnost nema snagu ili drugim riječima, nema snažnu vibraciju koja dovodi do transformacije.

Kada Svjesnost dođe NAMJESTO ili umjesto ličnosti dovodite agens transformacije i ono što je potrebno jeste strpljenje, povjerenje u Svjesnost, trajnost, kvaliteta Svjesnosti ali i ODLUČNOST ili Volja koja održava i želi da zadrži svjesnost na svom mjestu i da uopće radi s njom ali i CILJ, tj. zbog čega ste je doveli tu gdje ste je doveli.

To je osnova.

Jasno, ovo ima svoje dodatne korake ali govoriti o njima bez ove osnove i rada s njom poprilično je uzaludno. Isto tako, zaletjeti se na jak mehanizam, osobinu, emociju, energiju ili vibraciju u vama a da nemate snažnu svjesnost, snažnu volju, otvoreno SRCE ili ti Psihičko Biće (ne emocije kako to razumijete sa ovom riječju “srce”) poprilično je naivno, lakovjerno i neznalački (nesvjesno). Ovo se jako često dešava. I mnogi odustanu od ovog procesa jer ga ne razumiju, ne rade kako treba, nisu ispravno svjesni ili su se “spalili” zalijetanjem na nešto što je jače od njih. U stvari, ništa jače od vas u vama ne postoji, ali ne i od ličnosti. I ovo je pogrešno shvaćena uputa. Ličnost može biti snažna i kristalizirana ali za transformaciju takva ličnost je prepreka. Ona može izdržati razne lomove, uragane života na njoj poznate načine ali u odnosu na transformaciju ona nema šanse, ona je nemoćna, jer ona samu sebe ne može transformirati.

Kada vibracija Svijesti stoji namjesto ličnosti, u Radu govorimo o Prvom Svjesnom Šoku, tada se Svijest ili sila Svijesti koja je Svjesnost, kao njen Energetski, Vibracijski, Funkcionalni aspekt susreće sa mehanizmom, osobinom, emocijom, energijom, tj. sa određenim poljem frekvencije ili vibracije i MIJENJA GA ulazeći u temelj te vibracije i postepeno, polagano, mijenja dio po dio.

Nekad taj proces može trajati neko vrijeme, nekad je gotovo trenutačan itd. Sve zavisi od niza drugih faktora.

Prvi Svjesni Šok je posebna priča. On ne postoji bez svjesnosti. Ali također kao i većinu drugih stvari u Radu većina ne kuži što ovo znači. U Hrvatskoj vole da ovu riječ “šok” prevode kao “stres” ali to nije isto. ŠOK prekida mehaničnost ličnosti. Stres ne. Šok ste svi doživjeli i znate kako on prekine svakodnevno funkcioniranje, nesvjesno funkcioniranje. Stres ste svi doživjeli i on je uvijek povezan sa ličnošću, njenim shvaćanjem, značajima i slično i može biti za svakog različit. Ono što je stres za mene ne mora biti i za vas. No, ŠOK JE ISTI ZA SVE.

Kada je čovjek u ŠOKU njegova ličnost, lažna ličnost, i sve njene funkcije NE RADE. Isključene su. I po prvi put Vi, kao suština ili svjesno prisustvo, ste na mjestu ili namjesto ličnosti. Ako ovo shvaćate tada imate osnovnu za shvaćanje Prvog Svjesnog Šoka.

Druga bitna stvar u Prvom Svjesnom Šoku je Svjesnost. Šok može biti nesvjestan, kao što ste to sigurno doživjeli nebrojeno puta u životu. I to je šok koji izaziva ŽIVOT. Nas on ne interesira. On ne može puno učiniti. Ovdje je NAGLASAK na riječi “SVJESNI”. To znači da ga VI UPUĆUJETE, vi POKREĆETE i to s NAMJERNOM I VOLJNO.

A ovaj cijeli tekst priča o tome.

Kada vi, s namjernom ili namjerno, dovedete Svjesnost na mjesto primanja utiska – a utisak je sve što poznajete – vi prekidate rad nesvjesne mašine i ČINITE Prvi Svjesni Šok. Prvi Svjesni Prekid mehaničnosti, automatizma, nesvjesnosti. I ovo je OSNOVA o shvaćanju Prvog Svjesnog Šoka.

Bez toga ne možete izvršiti transformaciju. To ujedno znači i DOVESTI SEBE namjesto ili umjesto umjetno stvorene ličnosti. Sada, bit je u održavanju povišene svjesnosti sebe na tom mjestu u ODNOSU na mehanizam ili osobinu koju promatrate ili koje ste svjesni. I sada se vratite na početak teksta i pročitajte različite kvalitete Svjesnosti jer svaka od njih znači drugačiju KVALITETU SVJESNOSTI. A to znači drugačiju KVALITETU VIBRACIJE koju unosite u mašinu ili sebe. To je, već na početku, ono čemu sve duhovne tradicije teže a ljudi u Radu s tim kreću da rade. To je osnova za Rad. Za druge, to je cilj. Za nas je to početak.

Biti Svjestan ujedno i znači doći u kontakt sa Višim Umom ili Višim Emotivnim Umom i SPUSTITI ga, omogućiti mu SPUŠTANJE u mehaničnost prirode ili nesvjesnost prirode čovjeka ili sebe.

Svjesnost je, s jedne strane, RAVAN ili RAZINA POSTOJANJA univerzuma. I ona je UNIVERZALNA snaga, sila, moć, energija, vibracija itd. On je DUHOVNO TIJELO ili BOŽANSKO TIJELO ili ravan ili razina. I to je ono što VI DOVODITE na mjesto ili namjesto LIČNOSTI koja je ravan i razina ove planete a time i kvaliteta ili energija ove razine postojanja.

Kada je ona POTPUNA kakva treba da bude tada imate strahovit alat u svojim rukama. Kada shvatite da je ona suština vašeg Izvornog Ja ili Istinskog Ja tada shvaćate da već na početku Rada dolazite u kontakt sa tom razinom ili kako to kažemo, radnim terminom a ne svakodnevnim terminom, IMITIRATE BUDNO STANJE. Niste budni, da se razumijemo. Jer bi to značilo da se desila transformacija ličnog “ja” u ono što nazivamo Istinsko ja. Ili duhovnim terminima, koje većina ne razumije ali rado ponavlja, transformirali ste “ego”. Došli ste u postojanje ili “stanje” ne-ega ili ne-ja. I tek tu Svjesnost, na toj razini, koja je sada Budnost ima SNAGU i MOĆ koja joj je svojstvena i prirodna i VRAĆA se u život i transformira zaostatke sebe i života. Tada znate ŠTO ste vi, ŠTO je ta svjesnost, i kako to volimo reći, cijeli univerzum svjesnosti učestvuje u vašoj transformaciji. Neka i kažemo da vaše Stvarno ili vaša Stvarna Kozmička Priroda učestvuje u transformaciji “sebe” ili “vas”.

Meni je to rečeno jednostavno: “Pusti to jebeno SEBE da radi na sebi!”. Ujedno, budno stanje je, recimo to tako, PARALELNA ravan u JEDNOM DIJELU sa ravni Ličnog “ja” ili osjećaja sebe. Ono NIJE u ravni ličnog “ja”. Ne može ni biti. Budno dodiruje ravan i razinu ličnog ja”, ali NIJE od nje. Ono je DRUGAČIJI osjećaj sebe ili “ja” od osjećaja ličnog “ja” a opet, tek tada ćete znati što je to stvarno “ja” u vama i znat ćete da je prethodno “ja” bila samo maska, veo preko Stvarnog Ja, vrhovna laž ili zabluda u vama, zabluda koja je imitirala Istinsko ali nije bila od Istinskog.

Jasno, kada s Svjesnošću ne znate da radite, niste tome dali snagu, niste učili što je to – i dan danas učim što je to i koje sve razine ima  – vi tome nećete ni vjerovati, nećete dati dominantnu ulogu, nećete ju AKTIVNO koristiti osim PASIVNO bježati u nju kako biste se izvukli od djelovanje neprijatnih stanja u vama.

Svjesnost, koliko god omogućavala povlačenje od ličnosti i sve od čega želimo pobjeći, toliko je i AKTIVNI alat PROMJENE ili transformacije. I u tome je razlika između Svjesnosti kako je Rad koristi i Svjesnosti u drugim učenjima a koji rade s njom ili njenim aspektima.

No, ovo traži godine i godine rada s njom. I kroz ovo se dešava probiranje onih koji mogu s ovim raditi i koji su ovome prišli na ispravan način i onih koji ovo pogrešno koriste, nisu proučavali, nije ih ni interesiralo jer su tražili samo način da neugodu pretvore u ugodu ili ju izbjegnu.

Ovo je JEDAN dio opisa o Svjesnosti i njene Snage ili Moći koju ona ima kada se razumije. Jasno, i to veoma mali djelić njenog opsega djelovanja. I trudio sam se ne uplitati viši način ili budni način rada s njim u ovaj opis, već samo malo podići vaše trenutačno razumijevanje Svjesnosti i pokazati vam, koliko mi tekst to omogućava, koje su njene mogućnosti, upotrebna vrijednost itd.

Nisam je povezivao sa Budnim stanjem, Ujedinjenim Stanjem, Transcendentnim a nije ni vrijeme a ni mjesto. Ovo je neka osnova o Svjesnosti, koliko sam mogao kratko napisati. A da ne bude napisano kao sažetak u korak po korak bez suvišnog u tome, jer ne biste mogli povezivati. No, svaki ovaj korak ili aspekt svjesnosti traži godine pripreme i rada s njim. Jer transformacija je postepena ali temeljita. Bez snažnog temelja koji vam Svjesnost omogućava sva viša stanja su “na staklenim nogama”. Pri naletu i manjeg vjetra ruše se. A to ste osjetili i znate to.

Temeljni Rad na sebi je prije svega potreban zarad stabilnih viših stanja svijesti koja moraju da se oslone na nešto. Moraju imati jak temelj jer bez temelja ne mogu da se održe. A to je sve ono od čega većina bježi u tzv. “viša” stanja. No, povratak iz njih ili rušenje iz njih izaziva veoma snažne konflikte, ako temelj nije odrađen kako treba.

Svjesnost ne možete steći čitanjem super-tajnih i skrivenih spisa i intelektualnim shvaćanjem informacija koje ste pročitali.

MORATE JE SVAKODNEVNO RADITI i to u različitim situacijama, različitim pritiscima, bili to negativni ili pozitivni pritisci, situacije, okruženje. A prije svega MORATE znati ZAŠTO ste SVJESNI.

Jasno, u početku ćete biti svjesni, pažljivi, promatrat ćete, biti prisutni iz različitih i veoma niskih pobuda i motiva. To je očekivano. I ne možete to izbjeći jer ćete tada lagati sebe, a to je u Radu jako opasno. Na kraju ćete biti suočeni sa svojim lažima i past ćete, napustit ćete Rad, nećete moći nastaviti unutarnju evoluciju. Zato je bitna iskrenost prema sebi. No, kako se vaše razumijevanje povećava, mijenja se razina Bića mijenjat će se i motivacija za Rad, motivacija za Prisutnost ili Svjesnost sebe, a to će mijenjati i emotivni karakter i funkcionalni karakter Rada i same Svjesnosti. A to će vam otkrivati sljedeće korake, pokazat će vam ih najdirektnije što je moguće kao i svima drugima. Ili će vas usmjeriti tamo gdje možete naučiti te korake i steći znanje koje vam je potrebno za dalje.

Puno toga nisam rekao, a tiče se ove teme, jer to bi bila bukvalno KNJIGA kada bih odlučio da samo probam da opišem sam proces Svjesnosti, osnove njenog razumijevanja, što sve ona uključuje i na koji način, itd. I ovo je previše za većinu.

Svjesnost je ALAT koji vas vodi i dovodi u BUDNOST. Budnost je ravan i razina koja koristi svjesnost kao svoj funkcionalni ili djelatni organ ali samo ako je stvoren MOST ka čovjeku ili “sebi” ili ovoj razini gdje većina sada postoji. Ako nije, čak i kada ste probuđeni, nećete moći koristiti svjesnost na ovaj način na koji sam opisao jer niste stvorili POVEZNICU ili MOST. Zbog toga Rad ne pripada trima osnovnim putevima ili načinima putovanja, već onom što se naziva Četvrtim Putevima. I nemojte to samo povezivati sa Gurđijevom, Uspenskim i slično jer ONI također KORISTILI taj način Putovanja i veoma ga razvili, ali ga NISU IZMISLILI. Jer već vidim četveroputaše kako se kite s ovim što ni oni ne razumiju. A mogu mi to pokušati dokazati bilo kada i bilo gdje. Znam da ne razumiju. Jer da razumiju znali bi pojasniti izvan OKVIRA iliti KAVEZA učenja u kojem se nalaze, a ne znaju. (Čast izuzetcima, ako ih ima, nisam ih sreo).

Toliko. Nadam se da će vam biti korisno ovo što ovdje piše.

Bhaerava

Print Friendly, PDF & Email

Share this post

Skip to content