Žena i Muškarac

Kategorije
Svi članci

Zašto se danas podupire, i inzistira na tome, ideja neutralnog spola?
Nebitno je šta ćemo u tu skupinu uključiti.

Da bi se to znalo mora se znati nekoliko drugih stvari, veoma bitnih, koje su naravno zaboravljane ili namjerno gurnute pod “tepih” od vladajuće elite, koja s druge strane, nije ona vladajuća elita koja bi trebala biti da postoji unutarnja evolucija ili da je cilj generalna evolucija čovječanstva.
Prvo, žena NE SMIJE da izgubi ženstvenost, emotivnost, profinjene emocije, pa je težnja da se u njoj stvori prenaglašena intelektualnost, kalkulacija, negativne emocije agresivnosti te da stekne tzv. “muški” um, upravo način djelovanja protiv žene i njene duhovne evolucije. Ukoliko ona razvije takav um i te kvalitete, koje se danas glorificiraju, njena evolucija na duhovnom planu je završena, tj. one ne može da se oslobodi ili postane budna.
S druge strane muškarac se, kao i žena u današnje doba, također nalazi pod udarom ove tzv. “vladajuće elite” te se i on bombardira sa suprotnim kvalitetama koje će njemu da oduzmu mogućnost unutarnje evolucije ili oslobođenja ili budnosti. Muškarac se feminizira, tj. u njega se želi ugraditi “ženski” um ili u oba slučaja, suprotna polarnost. Također, ženi je prirodno da je usmjerena na tijelo i kroz tijelo i emocije ona lako dostiže unutarnju evoluciju ako je ispravno vođena. S druge strane, muškarac se usmjerava na tijelo, iako mu to nije prirodno više od onog što je potrebno ili životom uobičajeno, tako da on postaje loša “kopija” žene bez Duha, tj. vitalne žene koja je usmjerena SAMO na tijelo i ispunjenje svojih želja i koja u sebi nema nikakve više težnje. U njega se ubacuju različite ideje uljepšavanja, tjelesne dominacije u smislu ljepote i privlačnosti, “ženskih” osobina (ne nužno negativnih), ali također i prenaglašenih emotivnih reakcija koje inače vidimo u ženama (ne samo u negativnom kontekstu) tj. prenaglašen vital i njegova uvrijeđenost, osvetoljubljivost, zlonamjernost, itd. Takav muškarac ne može da vodi, dostigne cilj, stekne specifična znanja i sposobnosti, a ponajprije gubi prirodnu sposobnost koja je jasno, odlučno, snažno kretanje ka cilju. Pod ciljem ovdje mislim na unutarnju evoluciju, ali ni drugi ciljevi, tj. svjetovni ciljevi, nisu isključeni. Takvi ljudi su ljudi koji su odstupili od normalnog polariteta i bilo kakav duhovni cilj za njih je zatvoren.

Vladajuća elita koja je sebe proglasila “budnima” i onima koji imaju znanje (prosvjetitelji, iluminati) podržava ove strahovite promjene koje uobičajen čovjek, nesvjestan i mehaničan čovjek, ne može da predvidi niti da zna njihov učinak, uzročnost, a time i posljedice. Oni koriste upravo mehanizme uvjeravanja – poput straha, ucjene, manipulacije, itd. – kako bi čovječanstvo natjerali na ovaj prijelaz i onemogućili mu daljnji duhovni napredak. U tu svrhu, duhovnost i religija, koje su odavno izgubile svoju svrhu i znanje, potpomažu ovu “elitu”, nesvjesni njihova cilja i njihove osnovne težnje, koja nije novac, već moć i dominacija.
Žena i muškarac trebaju biti profinjeni duhovnim učenjem, ali ne smiju napustiti svoj osnovni polaritet, s tim da muškarci mogu da se ispune nekim ženskim kvalitetama – poput; profinjenih emocija, senzitivnosti, predanosti, emotivnog davanja do kraja, povjerenja, itd. – dok žena mora biti oprezna sa ispunjavanjem muškim kvalitetama ili manama u ovom slučaju. Oni moraju te kvalitete preuzeti od razine iznad njih, svjesnih razina postojanja te pod kontrolom tih razina u sebi razviti potrebne i suprotne polaritete u mjeri koja im je potrebna zarad dostizanja željene duhovne razine, cilja, postignuća.

Muškarac mora u sebi razviti prijemčivost, unutarnje emotivno davanje koje mora biti od Više emocije i psihičko, ali ne i feminizirano, jer to je vitalna sila, a ne emocija, a to mora biti pod kontrolom izrazite svijesti u njemu, istinskog Ja. Žena mora razviti pronicljivost, jasnoću, intelekt koji je sposoban da razlučuje bez vitalno-emotivne upletenosti, sposobnost neumoljivog kretanja ka cilju, snagu, ali i to mora biti pod kontrolom svijesti iznad, tj. Istinskog Ja u njoj. Ženina snaga je u integraciji i svjesnom apsorbiranju kvaliteta pod svjesnim i ženskim polaritetom.

Način na koji se to radi, kako vladajuća elita usmjerava, jeste prenaglašavanje tijela i nižih emocija. U oba slučaja, i kod žena i kod muškaraca, to vodi krutosti, razvoju negativnih emocija, a naročito jake agresivnosti, mržnje, uvrijeđenosti, pretjeranom tjelesnom zadovoljstvu, prenaglašavanju potreba, egoizmu, strahu kao temelju za bili kakvo djelovanje, manipulaciji, izražavanju pretjeranih tjelesnih karakteristika, pogrešnoj slici svijeta i čovjeka, itd.
Muškarac koji koristi intelekt koji je razvio, što nije slučaj kod većine, ima jaku kritičku svijest, razlučivanje, sposobnost odvajanja i razdvajanja nepotrebnog od potrebnog, prepoznavanje iluzije, nepristranost, sposobnost prepoznavanja nebitnog i bitnog te jasno usmjerenje ka posljedici tog prepoznavanja, itd.
Žena koristi emotivno i psihičko da bi prosuptilila svoje emocije, odbacila prevlast vitala i stavila ga pod kontrolu psihičkog bića, razvija sposobnost integracije, bljeskove istinskog u sebi, osjeća istinu i istinsko, osjeća svoje prisustvo istovremeno oko i unutar sebe, teži svom idealu i njegovom dostizanju, razvija Dobrotu i trezvenu Ljubav, itd.
Oba slučaja traže izrazitu i brutalnu iskrenost prema sebi i jasnoću gdje žele stići te zašto tamo žele stići. Vremenom to postaju ljudi koji ne mogu da se kontroliraju bilo čim, čak ni najdubljim strahovima ili emotivnim manipulacijama.

Cjelovit razvoj traži da se koriste oba polariteta istovremeno, kao i načini rada kroz ta dva polariteta. Drugim riječima i negativni (negacijski) i pozitivni (afirmacijski) način. Svaki od njih pripada dominantnom polarnom umu. Svaki od njih, zaseban sam po sebi, nosi niz opasnosti. Prvi je negacijski koji, ako se pogriješi, završava u krutosti intelekta, svijesti bez emocija, svijesti koja će pregaziti preko mrtvih da dođe do svog cilja. Drugi, afirmacijski, završava u pretjeranoj sentimentalnosti, pogrešnom izabiru ideala i ciljeva, pogrešnom izabiru Sile kojoj se služi, pretjeranoj senzitivnosti i emotivnosti srednjeg vitala koja zamjenjuje viši vital ili višu emociju i psihičko biće, pogrešnim duhovnim ciljevima, itd.

U biti, niti jedni niti drugi nisu u povlaštenom položaju. Što vladajuća elita opasno iskorištava. Zato nesvjesni ljudi misle da je to što im se servira stvarno i istinito, da je naglasak koji se stavlja na tjelesno i niže vitalno stvaran i smatraju to stvarnim životom.
U oba ova slučaja prepreke su skoro pa iste, osim u nekim malim, ali ne manje bitnim, sitnicama. Laganje sebe, licemjerstvo, predominantna negativna fantazija (mašta, sugestija, hipnoza), negativne emocije, nejasnoća, neimanje cilja, mnoštvo koje gospodari cjelinom, nepoznavanje sebe i puta na koji se želi stići ili njime ići, lijenost, proglašavanje cilja već postignutim (dio negativne fantazije ili mašte), itd.

Devijacije je lako vidjeti i one su danas očigledne, ne više skrivene. Muškarci su feminizirani, neutralnog spola, homoseksualni (ili spadaju u neku od 70, danas smišljenih, kategorija seksualne orijentacije), nejasni, intelekt im je ugašen i ne vide dalje od onog što im se servira kao “normalno” i poželjno, zauzeti su njegovanjem tijela i idealizacijom tijela, sve većeg odsustva finih emocija, fokusirani na izražene negativne aspekte emocija – posesivnost, ljubomora, zavist, licemjerstvo, uvrijeđenost, pretjerana egoističnost, itd.
Kod žena je primjetna pojačana agresija karakteristična za mužjake, negativan (negacijski) um (kod žene bez kontrole svijesti veoma opasan um – to je muški um), pretjerana sentimentalnost, uvrijeđenost, zavist, ljubomora i posesivnost, veoma jak i izražen intelektualni um koji je spreman da pregazi preko mrtvih zarad svog cilja, pretjerana senzualnost i seksualnost pod krinkom “slobode žena”, davanje “svakom” muškarcu s ciljem senzualnosti, seksualnosti, slobode izbora i volje, i sve to bez psihičke ili više emocije, bez svijesti o sebi i unutarnjem cilju. Cilj je tijelo i niža emocija, porok, devijacija seksualnosti koja je proglašena “normalnom” i poželjnom – ovo bih mogao reći i jednom šaljivom ili ciničnom opaskom “ženo, držiš li ti do sebe?”; ali isto to bi se moglo reći i muškarcu kojem je isti cilj – itd. Žena treba da bude Nadahnuće. Muškarac Ostvarenje.

Iznutra, vaša emocija, želja i težnja treba da budu Nadahnuće, a svijest, um, intelekt i cilj vaše Ostvarenje. Tada ste cjeloviti iznutra.
Kada žena izgubi ženstvenost, a muškarac muževnost, sa civilizacijom je završeno. Ne mora nužno biti u smislu apokalipse, kako to mnogi zamišljaju, već u smislu njenog razvoja, rasta, ostvarenja, spuštanja viših sila, energija i svijesti u ovu razinu. Oboje trebaju težiti Budnosti, jer to je sljedeći stadij ljudskog rasta i razvoja. Ostvarenju Istinskog u sebi, integraciji i ostvarenju, cjelovitosti kako iznutra tako i izvana. Ova ideja u duhovnosti danas je uništena, a ogleda se tzv. “srodnoj duši” i sličnim nebulozama koje su date upravo zarad uništenja. Odnos ne postoji, on je imaginacija, jer on je moguć samo ako postoji Stvarno u oba slučaja, tj. i u ženi i u muškarcu. Ako toga nema to nije odnos. Jer odnos je odnos Jednog Stvarnog u dva tijela ili dva različita polariteta. Da bi odnos postojao, jedno od, ako ne i oboje, moraju biti budni ili barem blizu budnosti, sa svim razvijenim kvalitetama koje su potrebne, ali i transformiranim mana, da tako kažem, koje su prepreka odnosu. Ako toga nema sve što se daje tom odnosu je laž i manipulacija s nekim drugim ciljem, a ne ciljem cjelovitosti, budnosti, sjedinjenja, istinskog, psihičkog, autentičnog, itd.
U oba slučaja potrebno je ogromno Strpljenje kao i mnogo drugih duhovnih kvaliteta koje ne postoje u čovjeku osim ako ih on svjesno i sa namjernom nije razvio. A za to je potreban istinski napor, rad na sebi, borba za to.
U Radu, Žena je dodatni Šok. Pa tko razumije. Muškarac je kretanje preko Oktave. Suradnjom, OBOJE se razvijaju i napreduju. Jasno, muškarac je “nišan” i cilj, žena je “gorivo”. Muškarac je već na svom cilju, a žena je gorivo, nadahnuće, dodatni šok u potrebnim intervalima kretanja ka cilju ili spuštanja cilja u ovu realnost. Kada on zastane ona daje šok. Kada ona poklekne pod emocijama i vitalnim pritiskom razine gdje se nalazimo, on je oslonac, temelj na koji se ona osloni da izađe iz “pada” ili krize. Njegova pojava, njegova snaga kojom zrači, njegova postojanost, usmjerenost ka cilju i ostvarenju njen su temelj na kojem ona generira dodatno gorivo, dodatnu snagu za dalje. Zajedno čine Svijest i Silu Svijesti. On kao Svijest, Ona kao Sila koja izražava samu Svijest u svijetu, drugima, oko sebe. To se u nekim slučajevima može trenutačno zamijeniti da se postigne određeni cilj, ali se uvijek vraća na uobičajenu liniju. Iznutra, oboje razviju obje strane, i za to postoji razlog. Ako toga nema onda je teška bilo kakva komunikacija ili suradnja između muškarca i žene. Također, iznutra se oboje bore protiv sila niže prirode, oprečnih sila, poroka, navika, negativnih emocija, itd. Temelj oboma je Psihičko ili Istinsko koje osjećaju jedno u drugom. To je ono što je Stvarno. Prepoznaju JEDNO BIVANJE (prepoznaju i osjećaju, ne zamišljaju ili fantaziraju) i to Bivanje osjećaju kao svoj temelj u djelovanju. On kao Svijest Bivanja, ona kao Sila Bivanja.
Muškarac mora naučiti gdje ženi da prepusti vođenje, a žena gdje da muškarcu prepusti vođenje. I kroz to moraju da se nadopunjuju.

U biti, za kraj, ovo je jako daleko za većinu, čak i većinu koja se smatra duhovnima ili su postigli neki stvarni napredak. Jer, ovo je mnogo teže od samostalnog rada na sebi. Zato je Odnos rijetkost. Mogao bih reći da u milion parova možda jedan par uspije u nekoj mjeri. Jasno, kada pogledamo oko sebe, priča je drugačija. Na žalost, to je samo priča, još jedan mit i to poprilično lažan mit i priča. Kada bismo zagrebali ispod površine tih parova ili ljudi, uskoro bi izašlo mnogo štošta na vidjelo. Srećom, većina se pobrinula da do toga ne dođe, zaštitila se lažima i maštom, i može se lako vidjeti kod većine tih parova, zamjena polariteta, tj. devijacija i degradacija. Žena je muškarac, agresivna, jasna u pogrešnom idealu i cilju, a muškarac je sentimentalan, feminiziran, emotivno i intelektualno slab, itd. Ne miješajte u ovo one tzv. “muškarčine” prepune mržnje, agresije, napada, dominacije, itd., kako se neki tzv. “duhovni” muškarci pokušavaju predstaviti. To je laž i nije muškarac, to je mužjak koji nema povjerenja u sebi, slab je, nemoćan je, nema ni svijest ni snagu (emociju), podložan je suprotnim djelovanjima, itd. On je ostatak starog svijeta i to poprilično devijantan zaostatak. On nema ništa osim svoje agresije, mržnje, pohlepe, egoizma, umišljenosti.
Žene sa sličnim karakteristikama nisu žene, već ženke. Njihova svrha je također znana.

Situacija, u ovom slučaju, je poprilično beznadna. I moglo bi se naširoko pisati o tome šta bi trebalo, ali ovo je dovoljno. Rad na sebi je upravo borba za sebe, bilo da je riječ o ženi ili muškarcu, borba za kvalitete Istinskog u jednim i u drugima. Što je naravno, kako stvari danas stoje, suprotno onom gdje nas svijest, kao i oni koji vladaju njime, guraju.

Kad je riječ o Ljubavi reći ću samo ovo. Bivanje je Ljubav i Dobro. A da bi “dobili” Bivanje morate da izgradite nešto što običan čovjek, svakodnevan čovjek uronjen u svijet i tjelesnost, nema. Par sekundi “bivanja” i to pretežno tjelesnog osjećaja “bivanja” nije Bivanje. Ne govorim o tjelesnom osjećaju bivanja koje su u duhovnosti zamijenili sa Stvarnim ili Istinskim Bivanjem koje je Istinsko Ja. Istinsko Ja ili Bivanje ili Stvarno je Ljubav u izražaju, Svijest u svojoj suštini.
Sve drugo, u odnosu na unutarnju evoluciju, je prosto laž i iluzija, pa glorificirali mi tu “ljubav” do samog pakla i do samog raja, sasvim svejedno. Ljubav ili Bivanje morate prvo ostvariti u Sebi, a onda možemo pričati dalje o tome. To su kvalitete Višeg Svijeta ili Božanskog.

Toliko za danas.
Uživajte u avanturi
Bhaerava

Print Friendly, PDF & Email

Share this post

Skip to content