Sloboda izbora, djelovanje sila, volja

Kategorije
Svi članci

– Situacije u kojima se nađeš nisu jednoobrazne, nisu jednostavne. U svađi nije jedno odgovorno već oboje. Isto je i u bilo čemu drugom. Ako nema nikog ispred tebe onda si ti odgovoran ali si i ti u tom trenutku proizvod određene situacije koja se dešava.

– Ovo mi nije jasno.

– Da bi ovo razumio morao bi razumjeti djelovanje sila, guna. Čak i kada razumiješ djelovanje sila to ne znači da imaš sposobnost da uvidiš svaki djelić tih sila u nekoj situaciji. Recimo, vidiš djelovanje sila u situaciji, znaš način na koji se manifestiraju i zašto je situacija takva kakva jeste, ali zaboravljaš da vidiš i sebe kao djelovanje istih tih sila u sebi. Opet, ako nekim čudom vidiš i sebe i situaciju kao djelovanje sila ne vidiš ono iznad njih, uzročno. Svaka situacija u kojoj se nađeš zbir je djelovanja sila različitih razina. Ali, za sada, dovoljno je da znaš da ako imaš mogućnost a time i sposobnost da ne reagiraš onako kako si naučio time dobivaš mogućnost da izmijeniš situaciju u kojoj se nalaziš. Ako u nju dovedeš nešto što ne pripada samoj situaciji, kao recimo svjesnost sebe i izražavanje te svjesnosti kao sile iz sebe, situacija se mijenja, struktura sila se mijenja, sile iza te situacije se mijenjaju, itd. Ostavimo tu igru sila za kasnije. Kada budeš potpunije razumio sile, sebe, strukture u tebi i oko tebe, postat će ti jasnije šta to sve znači i zašto je tako. Time ćeš zadobiti mudrost ali i sposobnost da djeluješ na sile oko i unutar sebe. Sada možeš otprilike naslutiti šta je to sloboda izbora i koliko je to kompleksno, a ne jednostavno kako ste sami sebi pojasnili. Slobodna volja je još kompleksnija. Sve ovisi o nizu razina oko tebe, o tipu čovjeka, o situaciji, o djelovanju različitih i kompleksnih sila određenih razina unutar tebe, o silama unutar drugih ljudi. Većina ne želi to znanje jer ne znaju koja je korist njega. Većina želi samo ostvarenje ideje koju imaju o slobodi ili probuđenju a da se ne pitaju šta sve u njoj postoji, zašto je ta težnja tu, šta će biti kada se to desi, ali će to moći prihvatiti, itd. Stvari nisu tako jednostavne kako mnogi u duhovnosti žele i teže da prikažu. No, mnogi ne žele ni da pitaju, nemaju inteligentna pitanja, nemaju hrabrosti da istraže. Ako slobodnu volju sebi predstaviš kao Silu, a nju kao izražaj svijesti koja jesi i koja je povezana sa dubljim osjećajem sebe, intuitivnim znanjem o svojoj prirodi, tada možeš vidjeti da je slobodna volja u stvari sloboda izražavanja izvornog sebe kao Sile, kao djelatne Shakti ili djelatne snage svijesti. Možemo riječ “sila” zamijeniti sa riječju “volja” jer u biti nema neke velike razlike. No silu razumiješ samo kao djelatno načelo, pokretno načelo, a volju kao nešto slobodno od djelatnog, slobodno od prirode izražavanja, kao neko pasivno stanje. To je zamka nerazumijevanja. Izražaj volje je sila djelovanja, sila promjene, kretnje, manifestacije. Ili mogu volju predstaviti na drugi način, to je kombinacija znanja u cjelini i manifestacije tog znanja cjeline kao djelatne sile.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post

Skip to content