Uvod

Kategorije
Svi članci

Nije mi cilj da napravim “još jedan duhovni portal, sajt” jer oko nas ima mnoštvo duhovnih i religioznih portala, stranica, foruma i slično. 

Nije mi cilj da od sebe ili od drugih stvorim duhovna bića, kao vid nekog novog identiteta jer stari ili prethodni identitet nije ispunio naša očekivanja. Niti jedan identitet neće ispuniti očekivanja, a sama očekivanja su dio jednog dubljeg identiteta koji se jako rijeko primjećuje.

Nije mi cilj da ponudim nikakve duhovne istine budući da duhovne istine ne postoje, kao ni drevne niti okultno-magijske istine jer, kao što pretpostavljate, ni takvo što ne postoji. 

Cilj mi je da izazovem u čitaocu težnju, želju, namjeru da sam istraži istinu za sebe, sam je spozna, i na kraju, sam je izrazi u svom životu. 

Put ka sebi, ako to mogu nazvati Putem, počinje od iskrenog i otvorenog pitanja, uvijek ka samom sebi, je li ovo što živim ono što je autentično ili ponavljam ono što su drugi ponavljali, živim ono što su drugi živjeli, tražim istine za koje su drugi rekli da su to istine? 

O Putu možemo govoriti samo pod jednim uvjetom, a on je da postoji cilj ka kojem smo krenuli jer put je uvijek linija, krivulja, ili šta već, od jedne točke, početne točke, ka nekoj drugoj točki na koju želimo da stignemo. Ali šta ako takvo što ne postoji? Šta ako spoznamo da niti početna točka niti krajnja točka ne postoje? Gdje je onda Put?

Postoje indirektne i direktne staze ili putevi. I one postoje u pojavnom, izraženom svijetu koji je temeljen na dualnosti. U “svijetu”, da to odmah stavim pod navodnike, ne-dualnog, bio to negacijski ili afirmacijski ne-dualni sistem, kako netko može ići bilo gdje? Ako nema dva (dualnog) nema ni početne ni krajnje točke, a time nema ni puta. Jasno, kao i većina drugih ideja i ova ideja je izrečena s određenim ciljem. Problem je u tome što smo način, prijenos, sredstvo, alat zamijenili sa ciljem. 

Put je ideja koja govori o kretanju unutar vremena i prostora, kretanju od samo-zaborava do samo-spoznaje, kretanju koje se odvija unutar nas od čovjeka koji živi u samo-zaboravu – nesvjestan sebe, nesvjestan svoje prave prirode, misleći da je ova fizička stvarnost koju doživljava čulima jedina stvarnost koja postoji – do čovjeka koji je Realizirao Istinu. Na kraju, čovjek koji je Realizirao Istinu saznaje jednu čudnovatu stvar: ne postoji put, ne postoji kretanje, nema kuda da se ide, nema kuda da se kreće, nema šta da se spozna, sve je ovdje i sve je sada

Realizacija Istine je trenutak kada se pojedinac susretne sa Istinom, sam za sebe – bez obzira na stotine onih prije njega ili poslije njega – i uvidi Istinu o sebi, univerzumu, stvorenom i ne-stvorenom, pojavnom i ne-pojavnom, biću i ne-biću. 

Spozna, ako možemo tako reći, jer to nije iskustvo, da je on sam izraz Najvišeg, izraz Nepoznatog, izraz vječnog Ne Znanja – u negacijskom karakteru – ili spozna da je on to iz čega izvire sve što poznaje, sve što zna, da je on Ta Punoća, da je on ta Kreativna Svijest koja izražava svoju Punoću kao što kreativan čovjek izražava sebe svojom kreacijom. 

Za mene Istina ima dva kraja. Ne-izraženo i Izraženo; Ne-biće i Biće; Ne-stvoreno i Stvoreno; Ne-poznato i Poznato; Ne-pojavno i Pojavno; Prazninu i Punoću; Transcendenciju i Transformaciju;  i nijedan njen kraj ne može biti zanemaren, odbačen, proglašen neistinitim. Za mene Istina ima punoću izražaja, ali i prazninu krajnjeg povlačenja u kojoj postoji samo To, samo za sebe, samo od sebe neovisno o bilo čemu pojavnom. 

Cilj ovog sajta jeste upravo to. Na autentičan način pružiti mogućnost da čovjek upozna ono što on jeste – ne, ne mogu vas dovesti do toga, ali mogu uputiti u kojem smjeru da se krećete – da transformira svoju izraženu, manifestiranu prirodu, ali i da, prije svega, spozna ono Stvarno u sebi, Realizira Istinu. Ne da slijedi, ne da vjeruje, ne da prati Realizirane već sam za sebe istraži, uvidi, razumije i na kraju bude Istina koju je realizirao. Sva učenja su samo smjernice, znakovi koji upućuju ka, ali ne i Istina. Učenja su koncepti putem kojih se oslobađamo drugih koncepata. Učenja su alati, sredstva i nisu cilj. Cilj je Istina. I nijedno učenje ne sadrži Istinu. Ne može, sve i da hoće. Ono što autentična učenja sadrže jeste način, sredstvo, alate putem kojih spoznajemo ne-istinu, putem kojih se oslobađamo suvišnog i bespotrebnog, putem kojih skidamo sve sa sebe što ne pripada krajnjoj Istini. 

Na kraju, moramo biti svjesni, da smo i ograničeni i u spoznaji krajnje Istine. To što osjećamo kao Prazninu slobodnu od svega ne mora biti kraj. To može biti početak nečeg novog. Kao što Realizacija Istine nije kraj, već početak novog. Na kraju, ništa ne postoji izvan izraženog, pojavnog univerzuma, a time ne bi bilo ni realizacije da nema pojavnog, stvorenog univerzuma. Stvarnost je onkraj svega, ali ispunjava sve. Istina je onkraj svake manifestacije, ali ispunjava svu manifestaciju. I to je novi početak, dublji, snažniji, svjesniji početak novog izražaja, nove manifestacije no ovaj put bez samo-zaborava. 

Cilj mi je na ovom sajtu ponuditi drugačiji pogled na sve ovo, drugačije načine, izazvati vas, provocirati vas da se sami za sebe upustite u istraživanje stvarnosti i sebe samog. Ponuditi alate i načine za tu avanturu, pojasniti određene zablude, ukazati na procjepe kroz koje se Istina može uvidjeti, ponuditi određene materijale za transformaciju, ali i transcendenciju, pojasniti razlike u ta dva načina, ali i ukazati da su oba potrebna u cjelovitoj Realizacija Istine. Ukazati da spoznaja Istine ne treba samo da se spozna samo kroz jedan um, već da može da se spozna kroz sve umove ili sve dijelove uma, ali i da se izrazi kroz sve mogućnosti koje jedno biće ima. Ovaj način povezan je sa drevnim učenjima i načinima koji su težili i još teže da se Realizacija ostvari u cjelini, da se izrazi kroz cjelinu, a ne samo kroz dio jer je to tako opće prihvaćeno. 

Ljepota nije izražena samo kroz jedan cvijet, već svi cvjetovi izražavaju ljepotu Istine. Reći da postoji samo jedan način da se ljepota spozna i izrazi znači biti poprilično ograničen, poprilično u zabludi. Reći da je Istina samo jedan način spoznaje, recimo kao Praznina, znači upravo negirati ljepotu Istine, njenu moć i snagu, njenu sposobnost, njenu kreativnost, njenu neograničenost. Ne postoji jedan način dolaska do Nje, već su svi načini upravo dolazak do Nje, a opet, ne postoje načini jer sve je Ona. Svaka ćelija, svaki organ, kamen, kristal, najmanje biće, najveće biće, cijeli univerzum, sve je izražaj te Istine i time sve jeste Istina i to je “iskustvo” koje neki pojedinac ima tek nakon Realizacije Istine. Ponavljati to bez Realizacije poprilično je velika i duboka zabluda. Ali polako, dotaknut ćemo sve to. 

Na sajtu ćete naći: 

tekstove o transformaciji i transcendenciji; alate i načine za transformaciju i transcendenciju; pojašnjenje različitih načina promjene, kreiranja stvarnosti; praktične module za različite sfere života, rada na sebi, transformacije; preporučenu literaturu i autore koji ukazuju na autentične načine samo-razvoja i spoznaje; itd. 

Ono najbitnije što ćete naći na ovoj sajtu jeste smjelost da ispitate sve ustaljene “istine”, vjerovanja, koncepte i uvjerenja ili duboka vjerovanja koja kreiraju ljudski život i ograničavaju ga da živi kao prosjak umjesto kao kralj. Cilj mi je da vas suočim, ako tako mogu reći, sa pitanjima koja urušavaju sva ustaljena vjerovanja i uvjerenja koja nas drže na mjestu na kojem se nalazimo. Osobno, ne mogu vam ponuditi Istinu jer nije moja da je nudim, niti vam je itko može ponuditi. Mogu vam ponuditi stjecaje smjelosti da je upoznate, ali samo pod jednim uvjetom. A to je da je vi želite spoznati i spremni ste na sve što je potrebno da je upoznate. To vam nitko ne može dati osim vas samih. Smjelost se ne dobiva, onda se razotkriva, isto tako Istina se ne dobiva ona se razotkriva kao vječna tajna u pozadini onog što mislite da vi jeste i svijet jeste. 

O tome šta će biti kada Realizirate Istinu nitko ne može reći. Jer da može to ne bi bila Vječna, uvijek Sveprisutna, Nespoznata, Nepoznata, Apsolutna Istina. 

Uživajte u avanturi života

Bhaerava 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post

Skip to content