Sadržaj

Moduli

Šta je modul?

Modul je integrirani sistem, komponenta mnogo šireg sistema, načina ili učenja koji ima za cilj, kroz teoretski i praktični temelj, uspostaviti specifičnu strukturu djelovanja, učenja, rada na sebi. Modul je skraćena ali sabijena verzija mnogo šireg učenja ili prakse kroz koju se postižu mnogo brži rezultati u određenom smjeru djelovanja koji je izražen unutar određenog modula.

Čemu služi modul?

Moduli koji će biti u ponudi u dogledno vrijeme sadrže probrani materijal – teoriju i praksu – čiji je cilj transformacija ili promjena unutarnje i vanjske strukture života te učenje kako da korisnik praktično promijeni svoj život, svoj doživljaj života, suoči se sa unutarnjim preprekama koje ga blokiraju u potpunijem ili optimalnom funkcioniranju, daju mu dublju perspektivu sebe i života oko sebe, dovedu ga do dublje cjelovitosti, nauče ga kako da upotrebi kreativnu silu koja postoji u njegovom potencijalu, razvije sposobnosti i potencijale koji postoje u prirodi svakog čovjeka, postane gospodar sebe i života, dovedu ga u kontakt sa dubljom realnošću koja je pozadina i njega kao čovjeka i života oko njega, itd.

Kako se radi sa modulom?

Rad sa modulom je jednostavan. Sama brzina rada ovisi o korisniku i njegovom naporu koji ulaže u rad sa modulom. Procjena je da se svaki modul, od ponuđenih, može završiti od 6 mjeseci do godinu dana. Ide se korak po korak, modul po modul unutar određene cjeline modula, uz redovite konzultacije preko maila. Rad sa modulom je samostalan i vi određujete brzinu samog praktičnog rada sa određenim modulom. Svaki modul sadrži teoriju i praksu u odnosu na određenu tematiku modula, postepeno uvođenje korisnika u sve dublje slojeve ili sve dublju praktičnu upotrebu.

Zašto izabrati modul?

Postoji mnoštvo učenja o svijetu i čovjeku, njegovoj transformaciji i transcendenciji. Govori se da sva učenja vode istom cilju, ali tako se samo govori. Svjedočimo da su učenja jako široka i dosta nejasna te da ih svatko tumači na sebi svojstven način. Laiku se može učiniti da su učenja kao političke stranke. Cilj im je što veći broj članova i što je nejasnije to je mističnije. Nijedno učenje, u svojoj srži, nema za cilj mistifikaciju. Mistifikacija se dešava jer su učenja izgubila svoju nit, svoju srž, svoj cilj. Zašto je to tako o tome bi se moglo raspravljati.

Modul, sa druge strane, ima jasan cilj kojem teži i u skladu sa njim usklađenu teoriju i praksu. Time skraćuje godine lutanja u potrazi za načinima i teorijama koje mogu da se upotrijebe u praktičnu svrhu, promjenu čovjeka i promjenu njegova života.

Modul nema za cilj da zamijeni učenje, jer postoji duboka svrha učenja, ali ima za cilj da preciznije, konciznije, direktnije usmjeri čovjeka ka postizanju određenog cilja koji je sebi zacrtao.

Skraćuje lutanje i potragu, točno usmjerava na određene segmente i njihovo dovođenje u cjelinu, daje direktne upute kako da se odradi određena praksa, daje kontemplacije u skladu sa ciljem modula, itd.

Kao i kod bilo čega drugog modul je precizno integrirana metoda teoretskog i praktičnog sistema kako unutarnje tako i vanjske promjene. Ne traži pripadanje određenoj religioznoj ili duhovnoj tradiciji, sljedbeništvo, niti traži tradicionalno vodstvo u smislu učitelja, gurua i slično te podređivanje sebe toj osobi. Modul traži čovjeka koji je jasan u onom što želi da postigne, spreman da uči i primijeni ono što dobije i kompetentnog čovjeka koji je to isto prošao i može da odigra ulogu mentora – sposoban je da pojasni, zna kako što radi, zašto to radi, itd. – u odnosu na korisnika. Kontakt je sveden na potrebni minimum, konkretan i direktan koliko je to moguće s ciljem pojašnjenja, usmjerenja, ili dodatnih instrukcija koje korisniku mogu pomoći u ostvarenju njegova cilja.

U modulu vi ste taj koji je bitan. Vi ste cilj modula. Ne pripadanje nekoj duhovnoj ili religioznoj “stranci” ili “politici”, učenju i imitaciji duhovo prosvijetljenog pojedinca unutar zajednice (grupe, škole, učenja) duhovno prosvijetljenih pojedinaca. To je zaboravljena srž učenja. Nije cilj širenje učenja zarad samog učenja, tradicija zarad same tradicije, već je cilj oslobođenje, sloboda, razvoj i unutarnji rast samog pojedinca.

Ukoliko vam je cilj vaš vlastiti rast i razvoj, postizanje vaših ciljeva, poboljšavanje svog života, unutarnjeg funkcioniranja, a ne puko slijeđenje sistema, učenja, grupacija zarad njih samih, modul je ono što vam to omogućava.

Cilj je slobodan i sposoban čovjek koji gospodari sobom i svojim životom, ne sljedbenici, ne vjernici i ne zapisivači mudrih izreka. Cilj je razviti svoje sposobnosti i potencijale, postati zreliji, integrirati život i sebe u jednu cjelinu, ujediniti rasute potencijale, znanja, sposobnosti unutar sebe u jednu cjelinu, steći sposobnost dubokog prožimanje života i životne sile koja ste vi te voditi uspješan, slobodan, ispunjen život a ne biti rob istog.

Vi određujete šta je to što želite postići, dobivate teoriju i praksu za postizanje vaših ciljeva, određujete brzinu učenja, dubinu primjene i promjene.

Modulima je cilj sam čovjek, vraćanje njegove moći u njegove ruke ali i osposobljavanje čovjeka da vodi optimalan, kako unutarnji tako i vanjski, život. S druge strane, moduli su odskočna daska za dalje ili za dublje razumijevanje učenja koje netko prati i uči.

Je li mi potrebno kakvo predznanje za prakticiranje modula?

Da i ne. Jasno je da ste na ovu stranicu došli u potrazi za odgovorima koje tražite unutar sebe. Jasno je da već imate određeno i potrebno predznanje. S druge strane moduli su strukturirani na taj način da daju dovoljno predznanja i teorije te pojašnjenja koji su potrebni za praktični rad sa njima. Ono što vi trebate imati jeste cilj, ono čemu težite te da osjećate da ova stranica i moduli na njoj daju ono što vam je potrebno za daljnji samostalni rad. Ako netko traži dodatno pojašnjenje ili dublju strukturu koja postoji iza modula, u vidu učenja ili dodatne teorije, dobit će usmjerenje gdje da to potraži, gdje da se dodatno informira i pronađe dodatno znanje, informacije, učenje.

Sve ostalo što vas zanima a tiče se modula možete pitati na ovoj mail adresi (molimo vas da provjerite i “spam” folder ako čekate naš odgovor na poslani mail. Hvala.):

moduli@bhaerava.com

Skip to content