Ideje Učenja i Rada

Temelj osnovne prakse u Radu

Kada govorimo o tome što je temelj prakse Rada, kao i njegove Ideje, uvijek se vraćamo na jedno te isto. Mogao bih reći da je

Osvijestiti pogrešnu motivaciju i cilj

Razumjeti što znači “pogrešna motivacija” i “pogrešna strana sebe” znači razumjeti ono što učimo, ono što Rad govori. Točno pojasniti što to znači nije moguće,

Ličnost i Suština

Cijela svrha civilizacije, kakvu poznajemo, jeste gurnuti suštinu koja je najbliža onom što nazivamo „duša“ u drugi plan. Civilizacija ne voli, da tako kažem, suštinu

Svijest o sebi

Čovjek sebi voli pripisivati razne kvalitete koje u stvarnosti ne posjeduje. Voli za sebe reći da je dobar, pravedan, pošten, da ima volju ili da

Šta je „pitanje“?

Postoji ta, vražja, stvar sa pitanjima i odgovorima. Pitanja izgledaju mudra, a odgovori, jasno kao dan, moraju biti još mudriji. Ne znam jeste li se

Gluma – Glumac

Gledam, prije nekog vremena, neki film kasno navečer. I onako nonšalantno zaključim za nekog lika da je „dobar glumac“. Kako sam to vrijeme malo pojačao

Čovjek je Mnoštvo/Legija

Sve dok je mnoštven čovjek ne može ništa učiniti sa sobom niti sa svijetom oko sebe. Čovjek je sastavljen od mnoštva „ja“ u sebi –

Skip to content