Ideje Učenja i Rada

Podsvijest

U nama se cijelo vrijeme vrte tri vrste asocijacija koje ni ne primjećujemo a koje definiraju i nas i naš svijet u kojem se nalazimo

Mnoštvo u nama

Ne možemo očekivati da čovjek na početku Rada razumije sve ideje koje mu se daju, kao što ne razumije čemu one služe. Najjednostavnije rečeno sve

Temelj osnovne prakse u Radu

Kada govorimo o tome što je temelj prakse Rada, kao i njegove Ideje, uvijek se vraćamo na jedno te isto. Mogao bih reći da je

Osvijestiti pogrešnu motivaciju i cilj

Razumjeti što znači “pogrešna motivacija” i “pogrešna strana sebe” znači razumjeti ono što učimo, ono što Rad govori. Točno pojasniti što to znači nije moguće,

Ličnost i Suština

Cijela svrha civilizacije, kakvu poznajemo, jeste gurnuti suštinu koja je najbliža onom što nazivamo „duša“ u drugi plan. Civilizacija ne voli, da tako kažem, suštinu

Svijest o sebi

Čovjek sebi voli pripisivati razne kvalitete koje u stvarnosti ne posjeduje. Voli za sebe reći da je dobar, pravedan, pošten, da ima volju ili da

Skip to content