Ideje Učenja i Rada

Ličnost i Suština

Cijela svrha civilizacije, kakvu poznajemo, jeste gurnuti suštinu koja je najbliža onom što nazivamo „duša“ u drugi plan. Civilizacija ne voli, da tako kažem, suštinu

Svijest o sebi

Čovjek sebi voli pripisivati razne kvalitete koje u stvarnosti ne posjeduje. Voli za sebe reći da je dobar, pravedan, pošten, da ima volju ili da

Šta je „pitanje“?

Postoji ta, vražja, stvar sa pitanjima i odgovorima. Pitanja izgledaju mudra, a odgovori, jasno kao dan, moraju biti još mudriji. Ne znam jeste li se

Gluma – Glumac

Gledam, prije nekog vremena, neki film kasno navečer. I onako nonšalantno zaključim za nekog lika da je „dobar glumac“. Kako sam to vrijeme malo pojačao

Čovjek je Mnoštvo/Legija

Sve dok je mnoštven čovjek ne može ništa učiniti sa sobom niti sa svijetom oko sebe. Čovjek je sastavljen od mnoštva „ja“ u sebi –

O Radu i Ciljevima Rada

Baš prije no što odlučih napisati ovaj tekst, pogledam na Tviter, kada ono Bog objavi tvit u skladu sa ovim tekstom. Ovaj Bog uvijek potrefi

Koncept krivice – Globalni Identitet

Koncept krivice je nešto što je vezano sa onim što nazivamo Globalni Identitet i svi ljudi, osim nekolicine koji nemaju Savjest – popularno zvan (čovjek)

Rad je Rad samo ako se radi u životu

Ljudi zaboravljaju da je Cilj Rada Istinsko Ja, Jedno Ja, ne mnoštvo. Umjesto toga, oni pokušavaju da skupe razna duhovna iskustva pomoću kojih će, naizgled,

Skip to content