Nešto sasvim osobno

O Psihičkom i Vitalu (emocijama)

Mnoge stvari – biljke, minerali, elementi, životinje – u prirodi imaju odlike viših aspekata svijesti koju spuštaju u fizičku ili materijalnu prirodu. One nemaju um

Kratke Crtice o Radu – I

Dubina razumijevanja Učenja, a posebno Rada, ovisi o nivou pojedinačnog bića. Znanje u Radu može biti skupljeno, može biti naučeno, kao što učimo bilo šta

Potvrđivanje uvjerenja i vjerovanja

Svakim trenutkom potvrđujemo uvjerenja koja imamo. Ništa drugo. Čim smo zapeli u potvrđivanje svog uvjerenja, moramo se sjetiti da smo u snu. Spavamo. Mislite li

Stranputica vjerovanja i uvjerenja

Mnogima je teško da nauče da SVOJA VJEROVANJA ne miješaju sa ZNANJEM. Često, znanjem se proglašavaju vjerovanja i uvjerenja koja su potvrđena upravo drugim vjerovanjem

Identitet ne može da se mijenja

Sve dok sebe doživljavamo kao sebe, tj. ne možemo da se odvojimo od uloge “sebe” i “ja” kojeg doživljavamo kao sebe, bilo kakvo proučavanja, promjena,

Uništenje Pitanja i Odgovora

Prepreka i prolazak kroz prepreku nalazi se u pitanju i odgovoru. Mogao bih reći da je pitanje SVE. Ali krivo će se razumjeti. Ako znate

Skip to content