Kratke Crtice o Radu – I

Kategorije
Svi članci

Dubina razumijevanja Učenja, a posebno Rada, ovisi o nivou pojedinačnog bića. Znanje u Radu može biti skupljeno, može biti naučeno, kao što učimo bilo šta u životu ali ako se ono NE RAZUMIJE, što znači da postaje prirodno i istovjetno nama samima, ono neće dovesti do promjene nivoa Bića ili rasta i razvoja Bića a time ni do transformacije ili, drugim riječima, PONOVNOG RAĐANJA.

U čovjeku se SUSREĆU ZNANJE I BIĆE i taj susret označava RAZUMIJEVANJE. Ako postoji prevelik srazmjer Znanja i Bića, razumijevanje, kao sila evolucije, NIJE MOGUĆE. Čovjek će živjeti i dalje na istom nivou bića kao i prije ali ovaj put sa previše znanja koje postaje njegova prepreka, zamka i praktična NEMOĆ da napreduje. Isto je i sa slučajem kada je nečije Biće nesrazmjerno njegovom Znanju.

Reakcije koje imamo, osobine koje su dominantne u nama, infektivna emotivna stanja s kojima se potpuno poistovjećujemo, karakteristike ličnosti ili sebe koje imamo, sve to upućuje NA NIVO BIĆA a u skladu sa tim TAKAV nivo Bića PRIVLAČI istovjetan život. Tj. naš život kakav imamo direktno je srazmjeran nivou bića kojeg imamo ili jesmo, točnije rečeno.
Kriminalno biće, bez obzira na znanje koje ima, ostat će kriminalno biće i shodno tome privlačit će život kakav ima.
To je ujedno i odgovor onima koji se pitaju kako ne mogu da promjene život, partnere koje privlače, prijatelje, okolnosti iako IMAJU duhovno znanje.

Čovjek i čovječanstvo u Radu dijeli se na SEDAM KATEGORIJA. Prve TRI KATEGORIJE su CIJELO ČOVJEČANSTVO.
Rad počinje u momentu kada je čovjek spreman da prijeđe – i životno i duhovno – ka Čovjeku 4, tj. Balansiranom i Svjesnom Čovjeku, ali to ne znači da će on prijeći na njega samim tim što je u Učenju Rada. Dapače, to samo znači da je ON DOBIO ŠANSU, mogućnost ali NE I DATOST.
Znanje Rada se uči kao i bilo koje drugo znanje. Ali ONO TRAŽI PRIMJENU, i to svakodnevno i jako duboku. Tek tada ono djeluje na BIĆE i mijenja njegovu razinu a s time MIJENJA i način na koji čovjek ŽIVI – razumije, ponaša se, odnosi se; mijenja njegove reakcije, mijenja njegove karakteristike i slično.
Čovjeka može da “krasi” veliko znanje, intelekt, i slično ali to ne znači da JE ON DRUGAČIJI ČOVJEK od ostale dvije kategorije čovječanstva. Ako on NE RAZUMIJE znanje koje ima, NE ŽIVI to znanje, NE PERCIPIRA to znanje, NE PRIMJENJUJE to znanje, on će ostati NA ISTOM NIVOU BIĆA KAO I PRIJE TOG ZNANJA.

Cijeli Rad se odnosi na ZNANJE i BIĆE. A to ZNAČI RAZUMIJEVANJE. Bez Razumijevanja Rad nije moguć. A time ni promjena čovjeka, tj. promjena njegove razine bića, a time i transformacija ili PONOVO ROĐENJE (Novi Čovjek).

Print Friendly, PDF & Email

Share this post

Skip to content